🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > dusnok
következő 🡲

dusnok (a szláv dusa, 'lélek' szóból), torló: a 12. sz: feltűnő társadalmi csoport, fölszabadított szolgák. - A ~ot ura (életében, v. végrendeletileg), v. az örökösök fölszabadították és egy egyh. birtoknak, ktornak ajándékozták, olykor szolgaként (servus), máskor hangsúlyozták az egyh. részére történő fölszabadításukat. A ~nak az elhúnyt lelke üdvéért halála évfordulóján misét kellett mondatnia és tort kellett tartania (innen a torló név). Az egyh. felé meghatározott évi termék- és pénzjáradékra voltak kötelezve, de robotra nem. A ~ intézménye a →misealapítvány egyik változata volt.  →egyházi birtok B.A.

Pallas V:630 (Dusenik). - Békefi Remig: A rabszolgaság Mo-on az Árpádok alatt. Bp., 1901. - Bolla 1983.

Dusnok, Bács-Kiskun m.: plébánia a kalocsai, 1993. V. 31: a Kalocsa-Kecskeméti főegyhm. hajósi esp. ker-ében. - 1193: Dussunc. Tp-át 1500 e. ismeretlen tit. sztelték. A törökök 1526 u. elfoglalták. 1738: alapították újra. Mai Szt Fülöp és Jakab tp-a 1734: épült, org-ját (1/12 m/r, op. 174) 1892: az →Angster gyár építette. Harangjait 1795: 60 cm átm. Anton Litman, 1922: 50 cm átm. Boditsy Sándor, 1994: 100 cm átm. Gombos Miklós öntötte. Kegyura 1880: a kalocsai kápt. Anyakönyvei 1736-tól. Anyanyelve 1840: horvát, m.; 1910: horvát, m.; 1940: m., horvát. - Plébánosai: 1736: Pasztorchich Miklós, 1739: Őri József, 1743: Kausch Márton, 1745: Mikos Jakab, 1746: Szikora János, 1752: Jagodits István, 1754: Sterlár János, 1762: Szikora János, 1772: Mattos Máté, 1776: Mandits Bonaventura, 1778: Mihalevits Pál, 1780: Erdélyi István, 1781: Firán Miklós, 1783: Kollár Imre OFM, 1784: Szlatkovits Máté, 1786: Jánoska András, 1790: Bednanits Pál, 1804: Radovics János, 1805: Zsuffa Mátyás, 1830: Almásy József, 1843: Terszkich Mátyás, 1851: Samanovics István, 1856: Kulisich Péter, 1865: Horváth Ignác, 1894: Kuluncsich Illés, 1919: Veres Mihály, 1922: Czrnkovits Gergely, 1930: Loógó Pál, 1944: Makra Gyula, 1945: Ijjas József, 1947: Anisich Jenő, Raffai Alfonz, 1950: Pesitz József, 1951: Magyari Géza, 1978: Kistamás István. - Lakói 1840: 1914 r.k., 1 ref., össz. 1915; 1910: 3110 r.k., 1 g.k., 1 g.kel., 4 ev., 3 ref., 41 izr., 212 egyéb vall., össz. 3372; 1940: 3311 r.k., 6 g.k., 2 g.kel., 10 ev., 6 ref., 28 izr., 93 egyéb vall., össz. 3456; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 16 ffit, 7 nőt; (1948: 11 tanerős r.k. ált. isk-ban 638 tanuló); 1983: 3600 r.k., össz. 3663; 1990: össz. 3618; 1996: 3550 r.k., össz. 3600. - 2000. XI: ~hoz tartozik az 1808. sz. Don Bosco cserkészcsapat. Kistamás István

Gerecze II:621. - Schem. Col. 1912:37. - MKA 1984:516. - Patay 1982.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.