🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dunaföldvár
következő 🡲

Dunaföldvár, Tolna m.: 1. belvárosi plébánia a pécsi egyhm. dunaföldvári esp. ker-ében. - 1199: Felduar. 1699: alapították. Tp-át a Szt Kereszt megtalálása tiszt. sztelték. Mai Szt Ilona tp-át Hölbling János tervei alapján 1725: építették, barokk. Org-ját (1/10 m/r, op. 24) 1877: az →Angster gyár építette, 1969: Stach Mihály átépítette. - 1776-ig exempt volt. Kegyura 1880: a Bpi M. Kir. Tudegy. Anyakönyvei 1729-től. - Plébánosai: 1699: Tarkovics Mihály, 1716: Patay András, 1719: Vajai Péter, 1721: Domsich Mátyás, 1726: Agich Gergely, 1729: Lakics István, 1742: Ipolyi Gáspár, 1749: Weingruber János, 1761: Czillich Lajos, 1777: Paffán Illés, 1790: Keszthelyi János, 1797: Eszterházy László, 1802: Herketz Imre, 1829: Egyed Antal, 1862: Germán József, 1866: Nagy János, 1887: Bencze István, 1901: Bíró Imre, 1915: Kővágó Péter, 1924: Horváth Lajos, 1925: Buzsáky Imre, 1929: Ambach Mihály, 1948: Gergye Győző, 1981: Mayer Mihály, 1985: Kántor József, 1989: Csőgl János adm., 1993: Váradi János, 2000: Horváth Béla, 2002: Erb József, 2003: Petkó Tamás. - 1948: 18 tanerős r.k. ált. isk-ban 678 tanuló; 1983: 5100 hívője volt. - 2000. XI: hozzá tartozik a 105. sz. IV. Béla kir. cserkészcsapat. - 2. külvárosi plébánia. 1924: alapították és a ferencesekre bízták, akik 1950-ig vezették. 1979-től ~-Belváros látja el. - 1983: 3600 hívője volt. - 3. Szt Anna ferences konvent és templom. A szalvatoriánusok 1700-tól éltek ~on. 1706: tp-ot, 1724: rházat építettek, melyet 1757: a kapisztránus tart-ba soroltak. A tp-ot 1786: újjáépítették. Org-ját (1/9 m/r) 1809: egy ferences testvér építette, 1924: Nagy Sándor, 1948: Erdősi József, 1951: a →Rieger gyár átépítette. Harangjait 1927: 104, 1932: 72 cm átm. Szlezák László öntötte.  A ferencesek 1924: átvették a külvárosi pléb. vezetését. A Kálvária a 18. sz: készült. - Lakói 1840: 9769 r.k., 64 g.kel. (barokk szerb tp-a a 18. sz: épült, 2000: nem használják), 155 ev., 126 ref., 20 izr., össz. 10.134; 1910: 11.008 r.k., 8 g.k., 12 g.kel., 199 ev., 297 ref., 563 izr., össz. 12.087; 1940: 10.432 r.k., 11 g.k., 9 g.kel., 214 ev., 456 ref., 355 izr., 3 egyéb vall., össz. 11.480; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 76 ffit, 29 nőt; 1948: 25 tanerős r.k. ált. isk-ban 970 tanuló; 1983: 8700 r.k., össz. 9331; 1990: össz. 9071. - 4. →földvári apátság **

1. Gerecze II:892. - Schem. Qu. 1914:132; 1981:240. - Genthon I:74. - 3. Szabó 1921:235. - Aggházy II:70.  - MJ - Schem. Cap. 1948:42. - Patay 1982. - Sasvári 2002:80.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.