🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dobó
következő 🡲

Dobó Balázs, OSB (14-15. sz.): kolozsmonostori apát (1421-24). - Föltehetően azonos azzal a Ruszkai Dobó Balázzsal, aki 1417: a Visegrád melletti Szt András bencés monostor apátja volt. Vele azonosítható az a Balázs nevű pécsváradi bencés apát, akiről az 1426/29. évekből maradtak tudósítások, és akit utódjának 1432: a IV. Jenő p-hoz írott kérvénye hibás alakban Doko Balázs néven említ. 1423: oltalomlevelet szerzett Zsigmond kir-tól a kolozsmonostori apátság birtokaira és az erdélyi nemeseknek elődeivel szemben támasztott igényei ellen. V.S.

Jakó I:49.

Dobó László (14-15. sz.): püspök. - 1399-1402: turóci prépost. A MA-ban az 1405. IV. 15-1408: széküresedés után 1408. IV. 8: vál., 1409. IV. 22-1412. VIII. 19: tinnini pp. Széke 1412. III. 25-1427. II. 22: üres, utóda itt 1427. V. 20: De Monthe János. - Fraknói szerint a savniki apátság kormányzóját, Lászlót Zsigmond 1404. III. 30: nevezte ki tinnini pp-ké, de a p. nem erősítette meg; a kir. okl-ben 1405-09: a tinnini szék üres. VII. Ince e Lászlót 1406. III. 10: székéről elmozdította, s helyére (Korbáviai) Miklós olvasóknk-ot nevezte ki, de őt Zsigmond nem ismerte el; m. okl-ek nem említik. Ezekben 1409. IV. 22-1411. III. 29: a Zsigmond kinevezte(?) László a tinnini pp., aki vsz. azonos az elmozdítottal. Széke 1412-27: üres, utóda 1427: János. (→Arnoldfalvi László) T.E.

Gams 1873:423. (1397-1402: László a pp., széke 1413-18: üres, utóda 1418: Korbáviai Miklós OFM; itt egy személy) - Eubel I:486. (elmozdították, utóda 1406: Korbáviai Miklós) - Fraknói 1895:515. - Schem. S-K-S. 1902:9. (27.) (1393-1412: László a pp., utóda 1418-28: Miklós)


Dobó György Gyula, vitéz (+Bp., 1998. aug. 15.): alezredes, a Vitézi Rend törzskapitánya, cserkészvezető. – Tisztiisk. végzett, s 1956: főhadnagy. A forr. leveretése után 6 évre ítélték, de 2 év után a →részleges közkegyelemmel szabadult, munkásként dolgozott. 1990 u. alezredesi rangot kapott. 1997 őszén vitézzé avatták és orsz. törzskapitánnyá választották. 1993: a 803. sz. Nagyboldogasszony cserkészcsapat egyik megszervezője, haláláig a csapat parancsnoka. Bo.J.–Fe.Má.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.