🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Divino afflante Spiritu
következő 🡲

Divino afflante Spiritu (lat. 'Az isteni Lélek sugallatára'), 1943. szept. 30.: XII. Pius pápának a →Providentissimus Deus enciklika 50. évfordulójára kiadott körlevele. - Az 1. rész XIII. Leó és utódainak a szentírástud. érdekében tett fáradozásait, a 2. rész a bibliatud. időszerű feladatait ismerteti. Utal a régészet és az ősi írásos emlékek - papiruszok, kódexek és a patrisztikus irod. - kutatásának eredményeire. Hangsúlyozza, mennyire szükséges a K-i nyelvek, a szövegkritika ismerete, az ősi szövegek és a régi ford-ok kat. kritikai kiadásainak elkészítése, ami nincs ellentétben a Tridentinumnak a Vulgatáról szóló rendeletével. A Vulgata hitelessége joghatósági kérdés. Az egzegézis vonatkozásában a p. megkívánja a szövegek irod. értelmének és teol. tartalmának kutatását. Egy újabb spiritualista, irod. értelmet elhanyagoló egzegézis ellen az igaz szellemi értelemre utal. Megkívánja ennek tisztázását is. Óvatosságra int, nehogy átvitt értelmezéseket a Szentírás igaz értelmeként mutassanak be. A Szentírás igaz értelmének megtalálásához a leghasznosabb a sztatyák és az egyhtanítók írásainak tanulmányozása. Ezért ezek írásait az egzegézis számára gyümölcsözővé kell tenni. Rámutat a p. arra, hogy korunk mit tud a Biblia pontosabb megértéséhez nyújtani. Figyelembe kell venni, hogy a sugalmazottság természete pontosabban meghatározott, különösen a szerző instrumentális fogalmi készletétől. Ezért az egzegétának mindenekelőtt tekintettel kell lennie a biblikus író sajátosságaira és irod. műfajára. Ezek közül az enc. különös figyelmet szentel a tört. bibliai irod-nak. Főleg ebből az irányból emelték a legtöbb kifogást a Szentírás tekintélye ellen. Innen eredtek téves elgondolások a sugalmazottság kérdésében is. Az irod. műfaj a régészet, az összehasonlító népr. és más tud-ágak segítségével pontosan megállapítható. A nehéz kérdésekben a kat. egzegéta mindenekelőtt olyan pozitív megoldásokat igyekezzék keresni, amelyek a Szentírás tévedhetetlenségének és a profán tud-ok eredményeinek is megfelelnek. A befejező részben a p. a papoknak a Szentírás helyes használatára, a pp-öknek a szem. okt-ra vonatkozó utasításokat ad, köszönti és buzdítja az egzegétákat a további kitartó munkára. **

LThK III:429. - BL:263.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.