🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dezsényi
következő 🡲

Dezsényi Béla (Bp., 1907. máj. 8.-Bp., 1972. szept. 8.): könyvtáros, sajtótörténész. - 1925: éretts. az Árpád gimn-ban, az Eötvös Koll. tagjaként a bpi egy-en 1931: fr-ném. szakos középisk. tanári, 1938: dri okl-et szerzett. 1927-28 és 1929-30: áll. ösztöndíjas Genfben. Hazatérve a Szt Gellért Koll., majd a Madách gimn. tanára. 1935. XI. 1: került az OSZK-ba, ahol 1940. XII: kvtári s-őr. 1942. V. 23: a VKM-be osztották be, 1943: az OSZK Hírlaptár vez-je, utóbb a különgyűjt. főo. vez-je. Kardex-nyilvántartást, új szempontú katalógusokat stb. készíttetett. A bpi egy. 1946: "A m. időszaki sajtó tört." mtanárává képesítette. 1949: a Könyvtártud. Int. előadója. 1952: az irod-tud. kandidátusa. 1948: a SZIA III. o. tagja. - M: M-svájci szellemi kapcsolatok a szabharc idején. Bp., 1938. (Bibl. de l'Inst. Français à l'Univ. de Bp. 37.) - Az első m. képes hetilap. A kassai "Ábrázolt Folyóirat" tört. Uo., 1940. (Klny. M. Kv-szle) - Kovacsóczy Mihály az első m. napilap terve. Uo., 1941. (Az Irodt. füzetei 4.) - A m. hírlapirod. első százada (1705-1805). Uo., 1941. (Mo. időszaki sajtójának könyvészete 1.) - Nemz. Újs. 1840-1848. 8 év egy konzervatív hírl. tört-éből. Uo., 1941. (Klny. Regnum) - Sajtó és könyvészet. Uo. (1942) (OSZK kiadv. 16.) - A hírlapkvtár gyűjtőköre. Uo., 1943. (Sajtótud. kvtár 4.) - A kat. sajtó hazai irod-a. Szemző Piroskával. Uo., 1943. (Bibliogr. füzetek 3.) - Mo. és Svájc. Uo., 1946. (Hazánk és a nagyvilág 6.) - Az időszaki sajtó tört. a Dunatáj orsz-aiban. Uo., 1947. (Documenta Danubiana 2.) - Hírlapok és folyóir-ok kezelése. Uo., 1951. - Hírlapkezelés 4. é. kvtárszakosok számára. Uo., 1951. - Sajtótört. hírlap- és folyóir-kezelés. Uo., 1952. (Ped. Főisk. jegyzetek) - Az 1848-as forr. és szabharc sajtójának ismertetése. 1. r. Uo., 1954. - A m. sajtó 250 é. 1. köt. Nemes Györggyel. Uo., 1954. - Kossuth hírlapja. Uo., 1955. - A m. sajtó bibliogr. 1945-1954. Szerk. Falvy Zoltán és Fejér Judittal. Uo., 1956. (OSZK kiadv. 36.) - Egyetemes sajtótört. Vázlatos áttekintés. 1-3. köt. 1960/61. tanév. Uo., 1966. - Kossuth Lajos mint újságíró, szerk. és publicista. 1959/60. tanév. Uo., 1966. - A m. polg. sajtó tört. a kiegyezés korától az I. vh-ig. 1960/61. tanév. Uo., 1966. - A m. sajtó az ellenforr-tól a II. vh-ig. 1958/59. tanév. Uo., 1966. - A m. sajtó fejlődése a szabharcig. - 1959/60. tanév. Uo., 1966. - A szabharc és a kiegyezés korának sajtója. 1965/66. tanév. Uo., 1966. - Die Anfänge des Zeitungswesens u. des Zeitungslesens in Ungarn. Nova Posoniensia 1721-1722. Uo., 1971. (Klny. Acta Litt. Sc. Hung.) - Móra Ferenc hiv. levelezése az OSZK-val az 1920-as években. Uo., 1973. (Klny. Irodt.) - Szerk. Bpen 1941-42: a Mo. időszaki sajtójának könyvészete sorozat 1., 4., 7. köt-ét; fel. szerk-je 1947.XI-1960: a M. Folyóiratok Repertoriumának; 1954-68: h. szerk-je, 1969-1973:2. sz.: szerk-je a M. Kv-szle szakfolyóir-nak, 1958-72: az OSZK kiadványainak, 1960-68: a M. Sajtóban félévente megjelent A sajtó mo-i irod-ának bibliogr-ja c. összeállítása. T.E.

Gulyás V:720. - SZIA tagajánl. 1948:16. - MIL 1963/I:254. - Kvtáros 1972:11. sz. (Katona Jenő); 1978:6. sz. (Kelecsényi Gábor) Arck. - ItK 1972:5/6. sz. (V. Kovács Sándor) - OSZK Évkv. 1970/71. Bp., 1973. (Haraszthy Gyula: ~; D. Szemző Piroska: ~ irod. munkássága. [Bibliogr.]) - MÉL III:154.