🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Deus Scientiarum Dominus
következő 🡲

Deus Scientiarum Dominus (lat. 'Isten a Tudományok Ura'): XI. Pius p. apostoli konstitúciója 1931. V. 24: a katolikus egyetemek és fakultások tanulmányi rendjéről. Címe a 1Sám 2,3-ból. - 6 f-ben 58 art. van. A bevezetőben a p. hangsúlyozza az egyh. Krisztustól kapott tanítói jogát, mely a felsőfokú okt-ra is érvényes. Az egyh. felsőokt. megfelelő középisk-t tételez föl. Az akad. fokozatok (→bakkalaureátus, →licencia, →doktorátus) csak egymás után érhetők el, a drátushoz 5 év tanulm. idő kell, s ez szükséges a fakultáson való tanításhoz. A tananyag fő, mellék és speciális tárgyakra oszlik. A fő tárgyak között van egy legfőbb, melyhez az összes többi rendeződik. A licenciáig a fakultás sajátos anyagát (fil., kánonjog, v. teol. stb.) teljes egészében tanítani kell; utána a tananyag specializálódik: a drátushoz egy tételt tud-an ki kell dolgozni, s legalább egy részének nyomtatásban is meg kell jelennie. - A ~hoz a Szemináriumok és Egyetemek Kongregációja 1931. VI. 12: végrehajtási utasítást adott ki 49 art-ban. A felsőfokú okt. lényegében ma is a ~hoz igazodik. **

EC IV:1500.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.