🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Degré
következő 🡲

Degré Alajos (Lippa, Temes vm., 1820. jan. 6.-Bp., 1896. nov. 1.): ügyvéd, író. - Fr. emigráns fia, anyja m-nak nevelte. A középisk-t Aradon és Szegeden, a jogakad-t 1840: Nagyváradon végezte. 1842: jurátus Pesten, 1843: a pozsonyi ogy-en kir. táblai jegyző. 1846: belépett a Tízek Társ-ba, 1848: a forr. ifj. ismert tagja, 1848-49: huszártisztként harcolt, megsebesült. Bújdosása után az önkényuralom Aradra internálta. 1867. I. 23: a Kisfaludy Társ. tagja. 1870-75: és 1878-81: Vác ogy. képviselője. - M: Iparlovag. Vj. 3 fv. Pozsony, 1844. - Eljegyzés álarc alatt. Vj. 3 fv. Pest, 1845. - Félreismert lángész. Vj. 3 fv. Uo., 1846. - Kedélyrajzok. Elb. Uo., 1847. - Két év egy ügyvéd életéből. 1-2. köt. Reg. Uo., 1853. - D. A. novellái. 1-3. köt. Uo., 1854. - A kalandornő. 1-2. köt. Reg. Uo., 1854. - Salvator Rosa. Tört. reg. 1-3. köt. Uo., 1855. - A sors keze. Reg. 1-2. köt. Uo., 1856. - Délibáb képes naptára 1857-re. Szerk. Friebeisz Istvánnal. Pest, 1856. - Novellák. Uo., 1857. - Az ördög emlékiratai. 1-2. köt. Reg. Uo., 1860. - A száműzött leánya. Reg. Uo., 1865. - A kék vér. Reg. Uo., 1870. - A nap hőse. Reg. 1-2. köt. Uo., 1870. - Itthon. Reg. 1-2. köt. Bp., 1877. - Az elzárt gyámleány. Elb. Uo., 1879. - Pártok és vezérek az országházból. Egy volt képviselő. Uo., 1882. - Visszaemlékezéseim. 1-2. köt. Uo., 1883. - Így van jól. Reg. Uo., 1887. - 1883. XII. 8-1885. IX. 26: szerk. az Orsz. Vil. hetilapot. - Álneve: Egy volt képviselő. N.M.

Szinnyei II:745. - Bpi Szle 1897:199. (Vadnay Károly: ~) - Irodt. 1917:1. (Pitroff Pál: ~) - Feltóthy Anna: ~ élete és irod. működése. Debrecen, 1918. - Büky Irén: ~ mint elbeszélő. Bp., 1939. - Gulyás 1956:539. - Az élő Jókai Uo., 1981:115. (Nagy Miklós: Jókai hatása a kortársi reg-írásra)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.