🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dedek Crescens
következő 🡲

Dedek Crescens Lajos (Nyitra, Nyitra vm., 1862. jún. 19.-Esztergom, 1933. szept. 12.): prépost-kanonok, történetíró. - A gimn-ot a pozsonyi Emericanum növ-eként, a fil-t Esztergomban, a teol-t a KPI növ-eként Pesten végezte, 1885. VIII. 7: pappá szent. Nagysurányban, 1886: Óbudán, 1890: Bp-Lipótvárosban kp. 1891: a bpi Egy. Kvtár őre, majd levtárosa, 1896: rendezte a millenniumi kiállítás irodtört. részét. 1899. IV. 17: a kat. közp. kongruabiz. titkára, VII. 6: cs. és k. udvari kp. 1913: knk., s mint ilyen 1924: komáromi, 1930: székesfehérvári főesp., szentgyörgymezei c. prép. - 1915: a SZIA II. o-a, 1926. V. 6: a MTA l. tagjává vál. - A Borovszky Samu szerk. Mo. vármegyéi és városai sorozatba megírta 1899: Nyitra, 1904: Pozsony és 1907: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. tört-ét. - M: A mo-i főpapnevezések történelmének vázlata. Bp., 1885. - A karthausiak Mo-ban. Előszó Fraknói Vilmos. Uo., 1889. - Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae universitatis Budapestiensis. 2. köt. 2-3. rész. Uo., 1894-97. (Névtelenül) - Boncz kv-e a vallás körüli felségjogokról. Uo., 1894. - Kath. öntudat. Uo., 1894. - Az 1896. é. tört. kiállítás irodtört. kvtári csoportjának programja. Kudora Károllyal. Uo., 1895(?) - Ktorból-ktorba. Útirajzok. Uo., 1897. - Az üdvnek ósz-i tört. Uo., 1897. - Szt Gellért vt., első csanádi pp. élete. Uo., 1900. (Népiratkák 170.) (ném-ül és ol-ul is) - Sztek élete, különös tekintettel a m. sztekre. 1-2. köt. Uo., 1901. - XIII. Leó p. és Mo. Felolv. Uo., 1903. - Szt István kir. végrendelete. Egyh. beszéd. Uo., 1904. - Mária-legendák. A m. ifj. számára. Uo., 1905. - Tu me sequere. Reg. Uo., 1912. - Ezer éves küzdelem ezer éves határainkért. Uo., 1920. - Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. 3. köt. Esztergom, 1924. - Szerk. Bpen 1889. I. 4-1893. VII. 3: az Egyh. Közl. (1891-től Kath. Egyh. Közl.) c. hetilapot, 1897-98: az Autonomia c. kéthetenkénti lapot. - Álnevei és betűjelei: Tarbóczi, Borcsányi, 111. (M. Állam 1884-85, M. Sion 1887); Crescens (Századok 1893); d.c.l. (A Cél 1912). T.E.

Zelliger 1893:91. - Szinnyei II:733. - Pallas V:108, XVII:356. - MTA tagajánl. 1895:19, 1926:37. - Nyitra vm. 1898:278. - Schem. Strig. 1917:309, 1930:139. - Circ. Strig. 1933:42. - KL I:406. - Irodt. 1933:240. - Magyarság 1933. IX. 14. - Új Nemzedék 1933. IX. 14. - Gulyás V:423. (†szept. 13.) - Gulyás 1956:539. - MÉL I:359. - MTA tagjai 1975:54.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.