🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dataria Apostolica
következő 🡲

Dataria Apostolica: a római kúria egyházi javadalmakkal foglalkozó hivatala 1988-ig. - Nevét onnan nyerte, hogy feladata volt a kegyelmi p-i ügyiratok hiv. dátummal való ellátása. Vezetője, a datarius kezdetben egyszerű pap, X. Ince idejétől (1644-55) bíb. Megbízatása a p. halálával lejárt. - III. Callistus (ur. 1455-58) gyóntatója is volt, s feladatköre pénzügyekre is kiterjedt. Később a ~ határozta meg és hajtotta be a kinevezési taxákat, IV. Sixtus idején (1471-1484) hatásörébe került a p-nak fenntartott javadalmak betöltése és a külső fórumhoz tartozó felmentések megadása. V. Sixtus 1588. IV. 5: Decet Romanum Pontificem brevéjével még a házassági és szentelési akadályok alóli felmentést is a ~ra bízta. XIV. Benedek 1745: korlátozta a hatáskört, XIII. Leó 1901. II. 6: elkülönítette egymástól a javadalom-adományozás, a házassági felmentések és kormányzati feladatok területét. A házassági ügyeket Szt X. Pius 1908: a Szentségi Kongregációra bízta. - A CIC 1917. 261.k. szerint a ~ hatáskörébe tartozott a nem konzisztoriális, Sztszéknek fenntartott javadalmakért folyamodók alkalmasságának vizsgálata; a javadalom feltételei alóli felmentések; az adományozó okmány kiállítása és az illetékek behajtása. Eljárási szabályzatát utoljára 1924: XI. Pius határozta meg. **

Bánk 1958:60. - LThK III:171.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.