🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dankó
következő 🡲

Dankó József Károly (Pozsony, Pozsony vm., 1829. jan. 16.-Pozsony, 1895. jan. 14.): történetíró, műgyűjtő, választott püspök. - A pozsonyi bencéseknél éretts. 1843: esztergomi egyhm-s kispapként a pozsonyi Emericanumban, 1844: Nagyszombatban kezdte a teol-t. 1847: a Pázmáneum növ-e. 1851: szubdiákonusként tért haza, Nagyszombatban az érs. konviktus pref-a. 1852. I. 27: pappá szent. Az Augustineumba küldték, ahol 1854. XI. 11: teol. dr., majd a Pázmáneum pref-a. 1856: a bécsi egy-en a biblikum h., 1857. VIII. 22: r. tanára, 1858: Esztergomban a tart. zsin-on teol-ként vett részt. 1860: az Augustineum tanulm. ig-ja. 1868. II. 21: esztergomi knk., II. 2: a szem. rektora és az egzegézis tanára. 1870: a fil. kar ig-ja. IX. 29: bélakúti c. apát, 1874. VII. 3: p. prel. X. 3: barsi főesp. 1876: egészségi okokból lemondott a rektorságról. 1886. IX. 4: szentgyörgymezei prép. és szegyh. főesp., 1889: pozsonyi prép. 1890. V. 19: pristinai vál. pp. - Külf. tanulm-útjain tört. kutatásokat végzett, kv- és képtárszervezést tanulmányozott. 1871: a Dürer-jubileum alkalmából kiállítást rendezett a műgyűjteményéből. 1881. V. 19: a MTA l., a Vat. M. Okirattár szerk. biz. tagjává választották. 1890: a műemlékek orsz. biz-ának és a MTA irodtört. biz-ának tagja lett. - Fm: Historia revelationis Divinae Veteris Testamenti. Bécs, 1862. - Constitutiones synodales almae ecclesiae Strigoniensis A. 1450. Esztergom, 1865. - Hofbauer Kelemen Mária. Hagiographiai vázlat, különös tekintettel a megboldogult viszonyaira a m. nemz-hez. Uo., 1865. - Historia revelationis Divinae Novi Testamenti. De Sacra Scriptura ejusque interpretatione commentarius. 1-3 köt. Bécs, 1867. - Collationes Fr. Bernardi de Lutzenburgo OP, de quindecim virtutibus Virginis Mariae. Mainz, 1868. - Die Erzabtei Martinsberg (Sabaria), der Geburtsort des h. Martinus Turonensis. Bécs, 1868. - M. szertartási régiségek. Esztergom, 1871. - Joannes Sylvester Pannonius (Erdősi) Leben, Schriften und Bekenntniss. Bécs, 1871. - Triplex corona divi Josephi. Esztergom, 1871. - A húsvéti isteni szolgálat a régi m. egyh-ban. Uo., 1872. - Sanctitas et doctrina d. Thomae Aquinatis. Uo., 1874. - Divum Hieronymum oppido Stridonis... natum esse. Mainz, 1874. - De ortu progressuque capellae Bakacsianae commentariolum. Esztergom, 1875. - Történelmi, műirodalmi és okmánytári részletek az esztergomi főegyh. kincstárából. Uo., 1880. - Dürer A. fájdalmas ffia. Bp., 1881. - D. J. esztergomi knk. kv-ornamentikai kiállítása. Uo., 1882. - A fr. kv-dísz a renaissance-korban. Uo., 1886. - Hosius Szaniszló bíbornok és életr-írói. Esztergom, 1889. - M. egyh. bibliographiai érdekességek. Az Ordináriusok. Bp., 1889. - Simor János győri és esztergomi körlevelei. 1-5. köt. S.a.r. Esztergom, 1883. - Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungariae. Bp., 1893. - Műgyűjteménye: 75 festmény, 379 Dürer lap, 2702 rajz, 2800 kv-ornamentika, 2381 fénykép, s 10.000-nél több arckép, amit 1895.VII.16: Bécsben elárvereztek. Utóda a pristinai c-en 1896: Bogisich Mihály. 88

M. Sion 1886:101. (*jan. 26.) - Szinnyei II:610. (*jan. 26.) - Pallas V:21; XVII:347. (†jan. 15.) - Zelliger 1893:86. - Der Katholik 1895:12. (Nekr.) - Kat. Egyh. Közl. 1895:63. - Vas. Újs. 1895:65. - Pór Antal: Emlékbeszéd D. J. l. tag felett. Bp., 1897. - Pozsony vm. 1904:415. - Esztergom vm. 1908:135. (†jan. 15) - Révai V:287. (*jan. 16; †jan. 15.) - Kollányi 1900:490. (*jan. 16; †jan. 7!) - KL I:397. - Gulyás V:232. - MÉL I:346. (*jan. 26; †jan. 16.) - MTA tagjai 1975:52. (*jan. 26; †jan. 16.)

Dankó László (Szarvas, Békés vm., 1939. ápr. 22. -Baja, 1999. jún. 25.): érsek. - A gimn-ot a kecskeméti piar-knál, a teol-t Bpen a KPI növendékeként végezte. 1963. VI. 16: Szegeden szent. pappá. 1964: Bpen teol. dr., majd Újkígyóson kp. 1965: Szegeden a szem. pref-a, teol-tanára. 1966-68: Rómában az Accademia Alfonsianán erkölcstant tanult. Hazatérve ppi titkár és teol. tanár. 1968: Szegeden, 1972: Bp-en a KPI-ban spirituális. 1977: a szegedi szem. rektora. 1979. IX: a római PMI rektora. 1980. VII. 11: p. kp., 1983. I. 24: p. prel. 1987. III. 6: kalocsai érsség ap. adm-a, V. 2: Kalocsán szent pp-ké. VII. 5: kalocsai érs. **

CSJÉ 1980:197.


Dankó Endre (Gyöngyös, Heves vm., 1889. okt. 3.–Adács, 1944. nov. 19.): plébános. – 1912. VI. 27: egri egyhm-s pappá szent., Besenyőteleken kp., 1914: admin., 1915: Kápolnán kp., 1916: Aldebrőn lelkész, 1926: Adácson plnos. 1931 patai h.esp. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1913:61. Egy „kispap” faluról a másiknak; 1914:40. Levél a szerkesztőhöz; 1916:136. A káplán és az iskolaszék; 1930: 169. Ég Ukalegon [Kat. sajtó-apostolságot]) 88

Schem. Agriens. 1945:194. – Puskás 1979:174.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.