🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dőry
következő 🡲

Dőry Ferenc, jobaházi (Szekszárd, Tolna vm., 1875. nov. 2.-Zomba, 1960. febr. 15.): történetíró. - Bpen jogot végzett, államtud-ból drált. 1898. III: díjtalan gyakornok az OL-ban. 1899: levtáros szakvizsgája után díjas gyakornok, 1912: allevtárnok, 1917: orsz. levtárnok, 1919: orsz. főlevtárnok, 1922: orsz. levtári ig. 1932-34: nyugdíjazásáig az OL tényl. főig-ja (főig. kinevezés nélkül). A m. közjog tört-ével foglalkozott; fő művét, a törv-ek 1526-ig terjedő összeállítását nem fejezhette be. - A SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA II. o. tagja, 1916-22: a II. o. titkára; 1934-1945. X. 8: a II. o. elnöke. - M: Gr. Buttler János házassága. Pécs, 1931. - P. Bus Jakab SJ emlékezete. Bp., 1936. - Szt István családi tört-e. Uo., 1938. (Klny. Szt István emlékkv.) - Decreta regni Hungariae. Uo., 1976. - 1913. I. 5-1914. III. 1: a M. Kultúra fel. szerk-je, szerk. a SZIA Tört., Jog- és Társad-tud. O. felolvasásai Bp., 1918-20. sorozatot. - Betűjegyei: D.F. (Századok 1902; M. Nyelv); d.f. (M. Kultúra). T.E.

Kemény 1940:178. - Gulyás VI:226. - SZIA Értes. 1944/46:53. - Gulyás 1956:541. - Levtári Közlem. 1961:272. (Bottló Béla) - MÉL I:397.

Dőry László, jobaházi (Görösgalpuszta, Somogy vm., 1891. jún. 27.-Pécs, 1975. jan. 10.): teológiai tanár. - A gimn-ot Szigetvárt és Pécsett végezte. 1909. X. 30: lett a CGH növ-e. 1915. V. 7: a háború miatt Innsbruckban fejezte be tanulm-ait, teol. dr. IX. 8: Pécsett pappá szent., majd Mohácson kp., 1919: a pécsi papnev. h., 1925: r. tanára, 1920: zsinati vizsgáló, 1929: sztszéki bíró, 1938: a Mindensztek-tp. ig-ja, 1948: tb. knk. - M: Ünneprontók. Modern bölcselők Istenről. Bp., 1922. - Compendium theologiae dogmaticae specialis. Pécs, 1926. - A Miasszonyunknak legkisebb leánya. Gelencsér M. Gabriella életr-a. Uo., 1936. 88

Veress II:284. - KL I:441. - Gulyás VI:229. - Schem Qu. 1936:95. - CGH Kat. 1968.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.