🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dömös
következő 🡲

Dömös, Komárom-Esztergom m.: 1. Antiochiai Szt Margit társaskáptalan. ~ I. Béla kir. kedvelt helye volt. 1063: a hagyomány szerint kastélya összedőlt és maga alá temette. Unokája, Álmos hg. 1107: az ő emlékezetére alapította a társaskápt-t 12 taggal (→dömösi összeírás). Tp-a 1138: készült el. 1156: Macarius, 1246: Fülöp, 1288: Sol prépostja ismert, ezután ritkán említik. 1242: a tatárok vsz. fölégették. 1295: a fegyelem lazulása miatt VIII. Bonifác p. az esztergomi érs. felügyelete alá rendelte. 1321. XII. 8: a visegrádi vár őrsége föllázadt, megtámadta és elpusztította a prépságot, mely lakatlanná vált. 1342: Márton prépost ellen erőszakosságai miatt VI. Kelemen p. vizsgálatot rendelt el. 1433. VII. 21: Zsigmond kir. engedélyt kért IV. Jenő p-tól, hogy a prép-ot máshová helyezze, s ~be olivetánusokat hozzon. Mivel ezek hamarosan eltávoztak, a p. 1446. VIII. 1: a prépságot priorátusként a pálosoknak adta. A főpapok és az orsz. bárói kérésére V. Miklós p. 1451. III. 27: visszaállította a világi prépságot, s egyesítette az akkor alapított budavári →pestújhegyi Boldogságos Szűz Mária prépostsággal. 1501: VI. Sándor a prépságot a nyitrai ppségnek adta, amit III. Pius 1503. X. 3: megerősített, s ettől kezdve a nyitrai pp. a dömösi prép. A prépság épületeit Buda, majd Visegrád és Esztergom elfoglalása után (1543) pusztították el a törökök. Erdődy László kis kpnát, 1743: új, barokk tp-ot építtetett Szt István kir. tiszt. A prépság maradék javadalmát 1780: az esztergomi kápt. kapta meg. A kki romok a Felsőfalu-dűlőben vannak. - Címét viselte 1879: Hyross Mihály, 1903: Gyurcsánszky Demeter, 1922: Machovich Gyula, 1940: Witz Béla, 1947: Töttössy Miklós, 1980: Tóth K. János. Az esztergomi főegyhm-ben ma is adományozzák. - 2. plébánia az esztergomi egyhm. esztergomi esp. ker-ében. 1079: Dimis. A török időkig a híveket a prépság gondozta. 1732: alapították újra. A prépság romjaiból először kis kpnát építettek, a mai Szt István tp-ot 1743: Erdődy László Ádám pp. építette. Org-ját (1/7 m/r) 1905: Mezey Géza építette, 1965 k. Gonda Nándor átalakította. Harangjait 1823: 68,5 cm átm. Eberhard Henrik, 1926: 91,5 cm átm., 1931: 46 cm átm. Szlezák László öntötte. Kegyura 1880: az esztergomi kápt. Anyakönyvei 1711-től. - Plébánosai: Egersperger Károly, 1733: Ipolyi Gáspár, 1736: Tarr László, 1761: Ramsovics Ignác, 1776: Veszeli Lőrinc, 1882: Haller Ferenc gr., 1884: Andrássy Antal, 1819: Kara János, 1831: Priczel Márton, 1838: Prisztics Pál, 1846: Ondrejkovics János, 1853: Nedeczky Gáspár, 1893: Petrás József, 1907: Szyllaba Emil, 1909: Méhes Károly, 1911: Bliesz Ádám, 1916: Lábay Gyula, 1919: Mertán János, 1938: Kuptár Ádám, 1946: Pollák Miklós, 1951: Hajnádi Miklós, 1958: Miklósi László, 1968: Nagy László, 1971: Besenyői Zoltán, 1988: Barna József. 1989-től Pilismarót látja el. - Lakói 1840: 937 r.k., 2 g.kel., 126 ref., 86 egyéb vall., össz. 1151; 1910: 1236 r.k., 2 g.k., 4 g.kel., 7 ev., 237 ev. ref., 35 izr., össz. 1521; 1940: 906 r.k., 3 g.k., 11 ev., 175 ref., 13 izr., össz. 1108; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 11 ffit, 3 nőt; 1948: 3 tanerős r.k. ált. isk-ban 120 tanuló; 1983: 900 r.k., össz. 1148; 1990: össz. 1017. H.F.-Beer Miklós

1. LBE:197. - Péterffy II:276. - Rupp I:33. - Szabó Dénes: A dömösi prépság adománylevele. Hol, mikor? - 2. Némethy 1894:73. - Gerecze II:281. - Genthon II:71. - MJ - Gerevich 1979:67. - Schem. Strig. 1911:LXVI; 1982:180. - Patay 1958, 1982. - TKMK 229.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.