🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dám
következő 🡲

Dám Ince Antal, OFM (Bosna Brod, Bosznia és Hercegovina, 1909. júl. 30.-Roebling, USA, 1967. jún. 20.): tanár. - Középisk-it Pécsett és Jászberényben végezte. 1927. VIII. 28: Szécsényben lépett a r-be. Gyöngyösön tanult, 1928. VIII. 29: ünn. fog-at tett, 1933. X. 15: pappá szent. Bpen bölcs-ből és egyhjogból drált. A szegedi rházban élt, 1939-45: a gyöngyösi hittud. főisk-n a bölcs. és egyhjog, 1945-49: az É-budai egyhközs-ek hittud. akad-ján a bölcs. előadója. - 1950: Olo-ba menekülés közben a jug. rendőrség elfogta, több hónapos internálás után megszökött, Göro-on át eljutott Rómába. 1955 k. az USA-ban telepedett le. - 1947: a SZIA I. o. tagja. 1952: a M. Kat. Tud. és Műv. Akad. titkára. - M: A lélek útjai Istenhez. Írta Szt Bonaventura. Ford. és jegyz. Bp., 1940. (A lelki élet ferences mesterei 1.) - Ferences szemmel. Ferences témák - mai feladatok. Gyöngyös, 1943. - Krisztus a világegyetem kir-a. Uo., 1943. - Duns Scotus műveinek kritikai kiad-a. Uo., 1944. - A "Hordozó Mária" valláséleti szerepe a Mátraalján. Uo., 1944. - Ecclesiae sanctae lumen. Beszédek és vázlatok Páduai Szt Antal egyhtanító tiszt. Bp., 1946. - A létfogalom Duns Scotus rendszerében. Uo., 1947. (Gyöngyösi ferences kv-ek 4.) - Szeráfi lángok. Kat. hívek imakv-e. A "Szt vagy Uram" énekeivel. Uo., 1948. - Assziszi Szt Ferenc Világi (Harmadik) Rendjének vezérkv-e. Majsai Mórral. 8. bőv. kiad. Uo., 1948. - A szeplőtelen fogantatás védelme Mo-on a Hunyadiak és Jagellók korában. Róma, 1955. - Szerk. 1940-42: a Ferences Közl., 1942. VI. 15-1944. XI. 15: a M. Barát c. folyóir-ot. Wisconsinban 1956-tól a Civitas Deit; Rómában 1964-től kiad. a Bibliotheca Academiae Catholicae Hungaricaet. 1940-44: a Lelki élet ferences mesterei sorozat 12 köt-ének és a Pax et bonum sorozatnak társszerk-je, szerk. 1941-43: a Gyöngyösi ferences kv-ek sorozat 1-3., 6. 8. köt-ét, 1944-49: a M. Kat. Népr. kiadványai 19 füz-ét. T.E.

Schem. Csan. 1936:56. - SZIA tagajánl. 1947:4. - Schem. Cap. OFM 1948:72.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.