🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > csanádi egyházmegye szemináriuma és teológiája
következő 🡲

csanádi egyházmegye szemináriuma és teológiája: Szt Gellért alapította 30 magyar ifjúval, akik Istent akarták szolgálni. 1552-1716: a török időkben nincs az egyhm-ben lakó pp. A híveket a szegedi ferencesek látták el. 1716-84: a szerz. isk-k pótolták a szem-ot mindaddig, amíg azokat II. József föl nem oszlatta. 1784: az egyhm. növ-eit Zágrábba irányították, 1786. XI. 8: a zágrábi és egri egyesített szem-ot Pestre helyezték. 1790. IV. 20: állították vissza az egyhm. szem-okat, de a csanádi kispapokat különböző helyeken képezték. Kőszeghy László pp. megszerezte a JT egykori tp-át és székházát Temesvárt, és 1806. XI. 17: megnyitotta az egyhm. szem-át. 1830-tól az okt. nyelve m. 1866/67: 4 tanára 51 növ-et, 1875/76: 26 növ-et, 1880/81: 8 tanára 42 növ-et okt. Glattfelder Gyula pp. 1913. XI. 5: sztelte meg az új szem. alapkövét. Az épületet Foerk Ernő tervezte, 1914. IX. 8: nyitották meg. 1920: a trianoni béke az egyhm. ter-ét fölosztotta Mo., Ro. és a Szerb-Horvát-Szlovén Kirság között, a kispapok az esztergomi szem-ba kerültek. 1923. III. 25: Glattfelder pp. Temesvárról végleg Szegedre költözött, s ősszel az újszegedi Kat. Tanítóképző egyik épületszárnyában létrehozta az egyhm. kisszem-át. A Fogadalmi tp. körüli beépítéskor fölépítették a szegedi szem-ot, amely 1930. VIII. 28: jóváhagyott statútuma szerint a csanádi, szatmári és nagyváradi egyhm. papképzését látja el. - Temesvárt 1930. VI. 5: létrehozták a temesvári püspökséget, melynek szem-ából Pacha pp. száműzte a m. okt. nyelvet. IX. 30: Szegeden 20 csanádi, 5 nagyváradi, 3 szatmári, 2 kassai és 2 rozsnyói egyhm. növ. számára megkezdték az okt-t; az elsőnek végzett 4 növ-et 1934. VI. 29: pappá szent. A ~ a jezsuiták szegedi tanulm. házának, a Collegium Aloysianumnak részét képezte. 1924-30: fölépült a Dóm téri épületegyüttes, s tervben volt egy Alföldi Kat. Egyetem jezsuita irányítással. Az egy. nem valósult meg, a ~t a jezsuiták vezették, s ebből a többi m. szem-mal öszevetve különbségek adódtak. Pl. rektora a jezsuita koll-ban lakott, a szem-ban regens képviselte, irattárat helyben nem vezettek, vicerektora sem volt. - 1951/52: a Kalocsai Érs. Szem-ot egyesítették a szegedivel, 1952. III. 19 óta veszprémi egyhm-s, 1953/54 óta több váci, 1971. I-ig székesfehérvári növek-et is oktattak. 1980: 9 tanára, 33 növ-e volt. - Régensei: 1930. IX: Müller Lajos SJ, 1945. IV: Fábry Antal SJ, 1947. XI: Lányi Ede SJ; rektorai: 1950. XI: Petruch Antal SJ, 1951. IX-X: Szörényi Andor, 1951. X: Bárd János, 1953. II: Merksz Elemér (mb.), 1953. X: Várkonyi Imre, 1958. XI: Szilas József, 1977. IX: Dankó László, 1979. IX: Kemény Lajos, 1985: Turay Alfréd. - Spirituálisai: 1930. IX: Hunya Dániel SJ, 1950. XI: Magyar Károly, 1962. IX: Paskai László, 1965. III: Holló István, 1972. IX: Gyulay Endre, 1984: Kovács László, 1987: Kiss Imre. 88

VKM-jelentés 1872:170, 1875/76:777, 1880/81:590. - Kiss-Sziklay I:412. - Kováts Sándor: A csanádi papnevelde tört. (A mai papnevelde megnyitásának első centenáriuma alkalmából, 1806-1906.) Temesvár, 1908. - M. stat. évkv. 1910:387. - Schem. Csan. 1980:85. - Lotz Antal közlése

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.