🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > cenzúra
következő 🡲

cenzúra: 1. →gyógyító büntetés. - 2. az Egyház felügyelete a tömegtájékoztatási eszközök (média) felett. A médiumokat az Egyh-nak küldetése teljesítése érdekében föl kell használnia (vö. 761.k.). Ezért jogot formál ezek alkalmazására, s hangsúlyozza, hogy a főpásztoroknak törekedniük is kell erre (822.k. 1.§, vö. 747.k. 1.§). Az e területen dolgozó kat-oknak, de lehetőségeik szerint a többi hívőknek is hozzá kell járulniuk a médiumok ker. szellemű működéséhez (822.k. 2.§), és igyekezniük kell munkájukkal segíteni a lpászt. tevékenységet is (822.k. 3.§, vö. IM 1-3. 13). A hittel vagy az erkölccsel kapcsolatos kérdések rádióban vagy televízióban való tárgyalásához a klerikusoknak és a szerz-eknek meg kell tartaniuk a ppi konferencia által szabott feltételeket (831.k. 2.§). - A főpásztorok felügyeleti joga és kötelessége. E feladatnak a főpásztorok főként két módon tesznek eleget: a hitre v. erkölcsre vonatkozó közlemények előzetes ~ja segítségével; az ártalmas közlemények (főként írások) utólagos helytelenítése útján. A kat-ok által kiadni szándékozott hitre v. erkölcsre vonatkozó írások előzetes vizsgálatára a CIC egyetemes érvényű szabályokat közöl. Ám a főpásztoroknak általános felügyeleti kötelességüknél fogva joguk van arra, hogy az ilyen írások előzetes ~nak való alávetését olyan esetben is megköveteljék, mikor ezt az egyetemes jog nem írja elő (823.k. 1.§). A kv-ek jóváhagyására a szerző saját v. a kiadási hely →ordináriusa jogosult (824.k. 1.§). Az egyetemes Egyh. szintjén a tömegtájékoztatással összefüggő felügyelet a legfőbb egyh. hatóságra tartozik (823.k. 2.§). - A hitet v. erkölcsöt érintő írások utólagos helytelenítése több formában lehetséges. A kv-ek olvasására, tartására, eladására vonatkozó tilalom a tiltott kv-ek jegyzékének (→Index) hatályon kívül helyezése óta (1966) az egyetemes egyhjogban nem szerepel. Egyes vidékeken azonban a pp-ök pl. film- és kv-ajánlásokat bocsátanak ki, melyekben helytelenítésüknek is hangot adnak bizonyos alkotásokkal kapcsolatban. Az ilyen negatív megítélés azonban többnyire tájékoztató jellegű, s nem jár az illető mű olvasásának v. megtekintésének eltiltásával. A kv-ek legfölső szintű egyh. elítélésére a →Hittani Kongregáció az illetékes. A kv-ek, ill. a bennük foglalt tanok elvetését vizsgálat előzi meg. Ennek eljárási szabályait a Sztszék külön rendelkezése tartalmazza (Agendi ratio in doctrinarum examine. AAS 1971:234). Az írások előzetes fölülvizsgálásáról viszont a CIC részletes előírásokat közöl. →könyvcenzúra E.P.

Erdő 1991:327.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.