🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csaplár
következő 🡲

Csaplár Benedek Gáspár, Szt Annáról nev., Piar (Dunaszerdahely, Pozsony vm., 1821. jan. 3.-Bp., 1906. aug. 20.): tanár. - 1836. IX. 14: lépett a r-be, 1846. VII. 26: ünn. fog-at tett, VIII. 6: pappá szent. 1838: Privigyén, 1839: Podolinban, 1840-41: Besztercén, 1846: Kolozsváron, 1848: Budán, 1849: Magyaróváron, 1850: Szentgyörgyön, 1851: Léván, 1852: Nyitrán, 1853: Szegeden tanított, 1867-70: ig. Tatán. Ezután a pesti rházban a rendtört-et kutatta. 1860: kezdeményezte az iparos ifjak Kat. Legényegyleteinek létrehozását. 1886. V. 6: a MTA l. tagja. - Fm: Platón munkái. Kolozsvár, 1845. - A mo-i kegyes tanítór. tört-ének tervrajza. Pest, 1871. - A hellén ker. archeol. tevékenység újabb eredményei. Bp., 1900. - Jegyzetek a Vörösmarty-emlékünneplés előzményeiről és Vörösmarty, Toldy s Bajza pesti gimn. korából. Uo., 1900. - Révai Miklós élete. 1-4. köt. Uo., 1881-89. M.I.

Schem. Piar. 1874/75:35. - Szinnyei II:171. - Prónai Antal: ~ emlékezete. Uo., 1907. - Gulyás IV:628. - MTA tagjai 1975:44.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.