🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csóka
következő 🡲

Csóka, v. Torontál vm. (Čoka, Szerbia): plébánia a v. csanádi egyhm. nagykikindai, 1986: a nagybecskereki egyhm. északi esp. ker-ében. - 1274: Choka. 1785: lelkészség, a pléb-t 1808: alapították. Tp-át 1813: a Szentháromság tiszt-ére sztelték. Kegyura 1880: az uradalom. - Lakói 1910: 3188 r.k., 2 g.k., 952 g.kel., 5 ev., 44 ref., 54 izr., össz. 4245; 2000: 3200 r.k. **

Kiss-Sziklay II:917. - Nagybecskerek 2000:32.

Csóka Lajos János, OSB (Bük, Sopron vm., 1904. jún. 23.-Pannonhalma, 1980. jún. 17.): tanár. - A gimn-ot a szombathelyi prem-eknél kezdte, 1922. VIII. 6: lépett a bencés r-be, Pannonhalmán éretts. 1927: Bpen lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1930. VI. 29: pappá szent. 1930-31: tanár és hitokt. Pannonhalmán, 1931: Pannonhalmán főisk. tanár. 1943-47: a VKM elvi, majd tud. üo-ának vez-je, az egyh. üo. tagja. 1950: Győrött, 1954: Pannonhalmán gimn. tanár, 1963: főisk. tanár. A pannonhalmi levtár őre, 1949: a SZIA II. o., 1970-től a Bajor Bencés Akad. rk. tagja volt. - Éveken át a Pannonhalmi Szle fel. kiad-ja volt, számos tört. és levtári, ill. r. tört. tárgyú cikket írt. - M: Sopron vm. kath. egyh. és tanügyi viszonyai III. Károly és Mária Terézia korában. Pannonhalma, 1929. (Pannonhalmi füzetek 7.) - Világnézet és tört-szemlélet. Uo., 1935. (A Pannonhalmi Szle kvtára 13.) - Bessenyei György és a bécsi udvar. Uo., 1936. (uaz 19.) - Mária Terézia isk-reformja és Kollár Ádám. Uo., 1936. (A Pannonhalmi Főisk. kv-ei 5.) - A  kat. megújhodás kora. Bp., 1937-41. (A ker. egyh. tört. 6.) - Kk. bencés iskoláink. Pannonhalma, 1939. (A Pannonhalmi szle kvtára 26.) - A lat. nyelvű tört. irod. kialakulása Mo-on a XI-XIV. sz-ban. Uo., 1967. - Szt Benedek fiainak világtört-e, különös tekintettel Mo-ra. 1-2. köt. Uo., 1970. - Geschichte des benediktinischen Mönchtums in Ungarn. München, 1980. - Állam és egyh. a fejed. abszolutizmus és a felvilágosodás korában. H.é.n. M.I.

Gulyás IV:1064. - M. Kurír 1949. X. 27. - Schermann 1940:130. - Szolg. 1980. 48:96.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.