🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csézi
következő 🡲

Csézi András (†1539 u.?): nagyprépost, mindkét jog doktora. -1516: csázmai prép. Zágrábi knk-ként Bakócz Tamás érs. bírónak nevezte ki a gyulafehérvári kápt. egyik perében. 1520: esztergomi nagyprép., kir. tan., a Bold. Szűzről nev. pléb. temetőjében levő Szt László-kpna ig-ja. Levelezett az akkor Németalföldön levő Oláh Miklóssal. Bakócz Tamást figyelmeztette a végrendelkezésre, majd a végrendelet végrehajtója volt. II. Lajos Ibrányi István őrknk-kal együtt 1524: Esztergomban elzáratta, mivel nem akarták Bakócz hagyatékát a kir-nak az orsz. szükségleteire átadni. Csak Korlátkői Péter országbíró és Bakócz Mátyás auránai perjel közbenjárására szabadultak. A mohácsi vész előtt Szalkai László prím. Pozsonyba küldte, hogy intézkedjék a lutheri tanok terjedésének meggátlására. I. Ferdinánd 1531: Kassára küldte, hogy a kiűzetéssel fenyegetett domonkosokat és ferenceseket segítse. T.E.

M. Sion 1863:713; 1867:440, 681. - Matković 1887:LIII. (435.) - Kollányi 1900:130.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.