🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csáktornya
következő 🡲

Csáktornya, Szentilona (v. Zala vm.): egykori pálos monostor. - Ifj. Lackfi István erdélyi vajda, legifj. Lackfi István kir. főlovászmester, testvére Dénes és még néhányan a Lackfiak közül 1376: Várhely nevű birtokukat a pálos remetéknek adták, hogy a Bold. Szűz és Mindensztek tiszt. monostort építsenek. A ~i vártól É-ra kb. 2 km-re épült föl. A 16. sz. 2. felétől új védősztjéről Szentilonának is nevezték. 1384: Mária kirné, később Zsigmond megerősítették az alapítást. 1420: Cillei Hermann hetenként éneklendő misékért a ~tól ÉNy-ra fekvő Sinkolc birtokot adta a remetéknek a monostor közvetlen szomszédságában. 1570-74: Zrínyi Miklós fia, György, hogy a prot-oknak kedvezzen, eltávolította tp-ukból az oltárokat, képeket és az Oltárisztséget. Később a pálosok ismét elnyerték a Zrínyi család jóindulatát. 1664. XII. 21: tp-ukban temették el Zrínyi Miklóst, a költőt. 1671: kir. adományként megkapták Stridó kpnáját, amely csakhamar búcsújáró hely lett, mert azt hitték, hogy Szt Jeromos ott született. 1676: kibővítették a ktort, mely 1695: leégett és közben kvtára is elpusztult. Újraépítették; 1701: a környék horvát lakosságára hivatkozva a horvát rtart-hoz csatolták. 1738. III. 30: földrengés rongálta meg a ktort. 1786-ig, II. József eltörlő rendeletéig fönnállt. Ma már csak egy kpna őrzi emlékét ~tól É-ra Drávaszentmihály határában. H.F.L.

Levtári Közlem. 1925:124. - DAP I:22.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.