🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Corpus Iuris Hungarici
következő 🡲

Corpus Iuris Hungarici (lat. 'Magyar Törvénytár'): 1696 óta a magyar dekrétumok gyűjteményének elnevezése. - Korábban is jelentettek meg törv. gyűjt-eket, azok azonban különféle néven kerültek forgalomba. 1572: már kinyomtatták az ogy. végzéseit, s 1595: ált-sá vált a törv-ek hitelesített példányainak kinyomtatása (az első gyűjt-ek magánosok munkája nyomán kerültek ki a nyomdából), 1581: jelent meg a Zsámboki János szerk. első nyomtatott törv-gyűjt-ünk (Mátyás koráig akkor rendelkezésre álló törv-ek sorozata). 1584: Mossóczy Zakariás nyitrai és Telegdy Miklós pécsi pp. tettek közzé újabb gyűjt-t. Az újabb kiadások (1628, 1653, 1668) mindig újabb és újabb törv-eket csatoltak a korábbiakhoz. 1696: a Szentiványi Márton szerk. gyűjt. látott napvilágot, mely már a Corpus Iuris nevet viselte. Az ebben foglalt dekrétumok fölosztását a könnyebb kezelhetőség okán Szegedi János nagyszombati egy. tanár osztotta paragrafusokra. A m. törv-ek gyűjt-éhez később rendszeresen csatoltak függelékeket, így kívánván a jogi gyakorlatba csempészni nem m. ogy. által jóváhagyott törv-eket, uralkodói rendeleteket. Így pl. 1747: a Regulamentum Militaret v. III. Ferdinánd alsó-au-i Praxis Criminalisát. A →Hármaskönyv rendszeres függeléke volt a m. törv-tárnak, s időnként magánmunkálatok is fölbukkantak a mellékletben, mint pl. Kitonich János Directio Methodicája. A polg. átalakulás sajátos jellegéből folyóan az új m. áll. jogi hagyományai között megmaradtak a feudális törv-hozás termékei, a m. törv-tár kiadása bőv. köt-ekben folytatódott. Időközben javítani próbálták a hiányokat, a tud. által tisztázott problémákat érvényesítették, lehetőség szerint hitelessé tették a kk. szövegváltozatokat is. A legnagyobb vállalkozás az ún. millenniumi kiadás volt, melyet azután évről évre kibocsátott köt-ekkel egészítettek ki. Ez a sorozat azonban végül is sosem vált hiv-sá. Léteztek évente kiadott hiv. kiadások, továbbá más, különféle mutatókkal, utaló jegyzetekkel ellátott vállalkozások, mint pl. a Révai Kiadó Codex Hungaricusa. - Napjaink hiv. kiadása a Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye és a Hatályos jogszabályok gyűjteménye. M.B.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.