🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Communione e Liberazione
következő 🡲

Communione e Liberazione, CL: lelkiségi mozgalom. - 1954: egy milánói gimn-ban Luigi Giussani pap hívta létre. A ~ név azt a meggyőződést fejezi ki, hogy a közösségben megélt Krisztus-élmény az ember hiteles felszabadításának alapja. A keresztény élet lényeges területének tekinti a kultúrát, a →caritast és a missziót. Tagjait támogatja, hogy az élet minden területén a hitet tegyék mércévé, s ezáltal egy új kultúra kezdeményezői legyenek; vegyenek részt felebarátaik szükségleteinek és bajainak orvoslásában, tegyenek tanúságot a keresztény élet fölszabadító élményéről, s adják is tovább. A ~ központi részét világi foglalkozásukat megtartó, de szerzetesházakba tömörülő nők és férfiak Memores Domini közösségei alkotják, külső tagokkal és szimpatizánsokkal. Jelentős kiadói tevékenységük. Nagyszámú érdeklődőt és neves személyiségeket vonzanak a nyaranta Riminiben tartott és évente más-más tárgykörű, Találkozó a népek közötti barátságért elnevezésű rendezvényei. - Tagsága: néhány ezerre tehető Olaszo-ban; terjed világszerte, a 90-es évektől Mo-on is. - Közleményei: Il sabato (hetilap), Litterae communionis (havi tagsági lap) és 30 giorni (5 világnyelven). N.D.-**

Schütz 1993:230. - Györgydeák 1994:10, 26.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.