🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Collegium Christi pauperum scholarium
következő 🡲

Collegium Christi pauperum scholarium: Budai János barsi főesperes által 1391: Esztergomban, a külföldi iskoláztatás elősegítésére alapított társulat. Az alapító 4 budai házát, főesp. és knk. javadalmát kötötte le azzal, hogy ezek jövedelméből szegény diákok külföldi egyetemeken tanulhassanak. IX. Bonifác 1399. IV. 28: Csornai István szenttamási prép-ot bízta meg az alapítvány szabályzatának fölülvizsgálatával és megerősítésével. A társulat elnöke a mindenkori barsi főesp. volt, akit a ~ költségein végzettek közül választottak. A támogatott diákok a költségek visszafizetésére csak akkor voltak kötelezve, ha jómódúak lettek. Az alapítvány 1526 u. a bécsi egy-hez kapcsolódott, a 17. sz: egyesítették Oláh Miklós érs. 1568. évi hasonló alapítványával. -Ránk maradt 4 szerényebb díszítésű kódex, melyeket a 14. sz: a ~ diákjai írtak és díszítettek: egy jogi eljárásokról szóló köt. (Göttingen, Egyetemi Kvtár), amelyet Pöstyéni Tamás készített a koll. alapítója, Budai János intézkedése alapján; egy biblia (1394) és egy nyilván ezzel egykorú jogi tartalmú kódex, Occam Directorium jurisa, melyeket egy Temlius nevű kollégista írt egy Bernhardus és egy ismeretlen nevű társával együtt; egy Manipulus florum c. teol. kifejezésgyűjtemény. A 15. sz-ból 4 kódex és 1 ősnyomtatvány (jogi ill. teol. tartalmúak) ismert a ~ kvtárából. **

Kollányi 1900:L, 72. - MTK I:231. - MKsz 1983:1. (Körmendy Kinga: Az esztergomi ~ kvtára a XIV-XVI. sz-ban.) - Századok. 1984:342. (Mészáros István: Az esztergomi kk. ~)  - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:37.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.