🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Collegium Academicum
következő 🡲

Collegium Academicum: 1. Gyulafehérvár, 1622-1662. Bethlen Gábor erdélyi fejed. alapította. Ny-Eu-ból hívott tanárokat,  pl. Martin Opitz (17. sz. ném. költ.), Johann Heinrich Alsted (fil. és teol., herborni egy.), Piscator [Ludovic Fischer] (heidelbergi egy.), Apáczai Csere János. Első ig-ja, Keresztúri Pál vez. be az akkor még a lakosság harmadát sem elérő ruménok nyelvét az okt. tárgyak közé.  I. Apafi Mihály fejed. 1602: a ~ot Gyulafehérvárról Nagyenyedre helyeztette át.  - 2. budai jezsuita rendház és kollégium. I. Lipót 1687: a budai jezsuiták főnökét nevezte ki plnosnak, és hamarosan Pest lpászt. ellátását is a jezsuitákra bízta. Budán is, Pesten is a Nagyboldogassz-tp. lett a plébtp-uk. 1688: Budán a Vizivárosban önálló rházat alapítottak, s papja a magyar plnos c-et viselte. A pesti pléb-t 1710: a világi klérusnak adták át. - 1687: Széchenyi György koll-ot, szem-ot és nemesi konviktust alapított, amelyben nemcsak középisk., hanem fil. és jogi tanulmányokra is volt mód. Ezért nevezték ~nak. 88-**

Velics III:11.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.