🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Claudius, I.
következő 🡲

Claudius, I., Tiberius Drusus Nero Germanicus (Lugdunum, Gallia, Kr. u. 10-Róma, 54): Caligula utódaként római császár Szt Péter idejében (ur. 41-54). - Augustus és Tiberius udvarában nevelkedett, gyenge testalkatú, sőt elmebetegnek mutatkozott. A konzulságot is csak Caligula jóindulatának köszönhette. Mikor Caligulát megölték, a praetorianusok kikiáltották cs-rá. Ált. amnesztiát adott (bár Caligula gyilkosait megbüntette), jó törv-ek és intézkedések által igyekezett az állam és a polgárok jólétét emelni. Építkezései közül említésre méltó a róla nevezett vízvezeték (aqua Claudia). Később azonban elmerült az érzékiségben, minden idejét szabadosok és nők körében töltötte, s mindig befolyásuk alatt állott. 43: csak azért ment Britanniába, hogy visszatértében diadalmenetet tarthasson. A kormányzást nagyrészt az asszonyok intézték. 2 feleségétől elvált (Plautiától Drusus és Claudia, Aelia Paetinától Antonia nevű gyermeke született), a harmadikat, a hírhedt Valeria Messalinát, Britannicus és Octavia anyját kicsapongó élete miatt megölette. Végül unokatestvérét, Agrippinát vette el, ki gonosz fondorlataival annyira behálózta, hogy Britannicust mellőzve, adoptálta fiát, Nérót, s eljegyezte leányával Octaviával. Később ugyan megbánta, hogy saját fiát kizárta a trónöröklésből, de mielőtt hibáját jóvátehette volna, Agrippina megmérgezte. - A hagyomány szerint Szt Péter ~ első évében érkezett Rómába. A cs. a zsidóknak vallásszabadságot adott, de 49: a „Krisztus miatti zavargásaikért” kiűzte őket, s velük a ker-eket is, akik ekkor róm. szemmel nézve zsidó szektának számítottak. Utóda Néró lett. **

Pallas III:421. - LThK II:1219. - ÓI IV:41. - Pecz I/1:427.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.