🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Ciszterci Diákszövetség
következő 🡲

Ciszterci Diákszövetség, 1922. jún. 29.-1948. jún.: a ciszterci rendi középiskolák volt tanulóit a zirci apát fővédnöksége alatt összefogó egyesület. - →Klebelsberg Kunó gr. 1922. III. 15: hívta föl a volt ciszt. diákokat, hogy alakítsák meg szöv-üket; Gaál Gasztonnal és Zichy Jenő gr-fal VI. 29: összehívták az alakuló közgyűlést. A ~ Pécsett meg is alakult, üv. alelnöke Buzássy Ábel gimn. ig.; a pécsi o. elnöke Szuly János ügyvéd, alelnökei Nendtvich Andor és Mosonyi Dénes, titkára Böröcz Marcell. Célja a tagok baráti kapcsolatainak kiépítése, a növendékek anyagi (tandíj, ösztöndíj, lakás, étkezés) és erkölcsi támogatása. 1923. III. 4: a tagok száma 274, 1926: 368; ekkor az évi tagdíj 5 pengő. 1926. IX. 27: leleplezték hősi halottaik közadakozásból készített emlékművét. A bpi Horthy Koll-ban a ciszt. diákok részére 2 szobát nyitottak; a pécsiek lakásdíját itt a ~ fedezte. Az isk-k államosításakor a ~ föloszlott, de 1990: újjáalakult. - 2000. XI: ~hez tartozik a bpi 25. sz. Szt Imre, az egri 213. sz. Koháry István és a pécsi 47. sz. Szt László kir. cserkészcsapat. 88

A Ciszt Diákok Szövetségének alapszabálytervezete. H.é.n. - A ~ alapszabályai. H.é.n. - A ~ 1-2. sz. névtára. H.é.n. - A ~ Egri Osztálya évi jelentése. H.é.n. - Jelentés a ~ Pécsi Osztálya húsz éves működéséről. H.é.n.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.