🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cegléd
következő 🡲

Cegléd, Pest m.: 1. ~-abonyi esperesség a váci egyhm-ben. Plébániái 1984: Albertirsa, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Monor, Nagykőrös, Nyáregyháza, Pilis, Üllő, Vecsés. - 2. Óplébánia. 1290: Chegled. Tp-át 1332 e. Szt Kereszt tit. sztelték. A törökök 1526: elfoglalták. Lakói 1530: ref-ok lettek. 1746: alapították újra. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyakönyvei 1744-től. A mai klasszicista tp-ot 1825: építették. Harangjait 1921: 142 cm átm. Walser Ferenc, 1948: 76, 1949: 46 cm átm. Szlezák László öntötte. Org-ját (3/33 m/r, op. 2954) 1941: a →Rieger gyár építette. Anyanyelve 1840: m.; 1910: m.; 1940: m., ném., rom., szl., horvát. - Régészeti emléke egy öntött, aranyozott bronz körmeneti kereszt. Szárai legallyazott faágat mintáznak, alsó szára egy felfelé forduló oroszlánfejből nő ki. Az oroszlán szájától egy-egy leveles inda kanyarodik föl a kereszt szárához, az oroszlánfej alatt nyéltüske. A vízszintes szárakon egy-egy ferde oldalú téglalap alakú tábla, vésett NAZAR/ENUS felirattal. A felső keresztszárról a tábla letörött. A korpusz kicsi, frontális tartású, feje kissé előrehajlik, kezei nagyok. Ágyékkendőjén középütt plasztikus, oldalt vésett V alakú ráncok, az összezárt lábak térdben kissé meghajolnak. Magassága 15,4 cm, szélessége 11 cm. Magyar munka a 12. sz. 2. feléből. A M. Nemz. Múz-ban van. - Plébánosai: 1332: Miklós, 1416: János, 1471: Pál, Bálint, 1514: Mészáros Lőrinc, 1746: Botka István, 1772: Belkovits István, 1795: Szeliga János, 1806: Kominski Péter, Toppler György, 1810: Nagy György, 1846: Bobory Károly, 1853: Makk Ferenc, 1858: Bruchner Endre, 1871: Makáry István, 1898: Horváth József, 1919: Szilágyi Imre, 1934: Molnár Zsigmond, 1944: Taraba József, 1963: Varsányi Lajos, 1965: Szabó György, 1968: Korompay Tibor, Kiszel Mihály. - Kihelyezett lelkészsége 1984: Csemő. - Lakói 1840: 6241 r.k., 14 g.kel., 656 ev., 10.554 ref., 9 izr., össz. 17.474; 1910: 15.987 r.k., 53 g.k., 40 g.kel., 1010 ev., 15.712 ref., 19 unit., 1121 izr., össz. 33.942; 1940: 20.755 r.k., 205 g.k., 83 g.kel., 1216 ev., 15.907 ref., 669 izr., 35 egyéb vall., össz. 38.870; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 387 ffit, 79 nőt; 1948: 15.000 r.k., össz. 28.180; 1984: 18.000 r.k., össz. 40.518; 1990: össz. 37.291. - 2000. XI: hozzá tartozik a 144. sz. Kossuth Lajos r.k. és ref. cserkészcsapat. - A Szt József  r.k. polg. leányisk-t 1927: alapították államsegéllyel. 1942/43: 5 o-ban 7 tanárnő 711 leányt okt. 1948.VI: áll. isk. 1993: nyílt a Mészáros Lőrinc Kat. Ált. Isk. - Kat. sajtója: 1938: Karnevál, 1940: Sziporka, 1997: Harangszó. Szerk. Tóth Tamás. Megj. negyedévenként. - 3. Újplébánia: plébánia a váci egyhm. ceglédi esp. ker-ében. 1947: alapították. Tp-át 1988. V. 28: Magyarok Nagyasszonya tiszt. sztelték. - Plébánosai: 1947: Tóth Tibor, 1952: Cenki József, 1965: Cser József, 1967: Zsédely Gyula SDB. - 1948: 4678 r.k., össz. 9347 (1 tanerős r.k. ált. isk-ban 53 tanuló); 1984: 4500 hívője volt. - Kat. sajtója: Cegléd és Környéke, Ceglédi Római Katolikus Egyházközség Értesítője. Kiszel Mihály-Zsédely Gyula SDB

Hübner Emil: A ~i r.k. egyh. rövid tört. Cegléd, 1900. - Gerecze II:620. - Hübner Emil: A ~i r.k. egyhközs. önkormányzatának tört. Cegléd, 1924. (Az egyhközs. önkormányzati szabályaival kieg. kiad. is!) - Üzenet a hívekhez... A ~en 1936... megtartott kat. nap alk. Összeáll. Hübner Emil. Uo., 1936. - Polg. Isk. 1942/43:232. - MEN:141. - MJ - Sándor kz. 30. - Lovag Zsuzsa: A középkori bronzművesség emlékei Mo-on. Bp., 1979:48, 6. tábla. - Patay 1982. - Tari 2000:45, 182.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.