🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Calasanzi Szent József Gimnázium
következő 🡲

Calasanzi Szent József Gimnázium, Debrecen, 1721. jan. 21.-1948. jún. 16.: 1719: alapították, fenntartója a magyar piarista rend volt. 1721. IX. 5: a Szt Anna és a Varga u. sarkán alacsony, nádfödeles házban nyílt meg mint 4 o-os kisgimn. 1724: 6 o-os lett, 1725: Koháry István kir. táblabíró adományából konviktusa is megnyílt. 1777: 3 nyelvészeti tanf-a volt, elválasztották az el. isk-tól és beosztották az akkor fölállított nagyváradi tanker. főigazg-hoz. 1784: II. József a konviktust föloszlatta, de az isk. tovább működött. 1789: 5, 1806: 6 o-os gimn., 1850: 4 o-os algimn. lett. 1899: 8 o-os főgimn., 1902: reálgimn. 1903: új épületbe költözött. 1938: a felső tagozat „B” o-ait keresk. középisk-vá szervezték. - 1899: 464 tanulója, 24 tanára, 1922: 450 tanulója, 21 tanára, 1940: 33 tanára, 14 gimn. o-ban 609, 2 keresk. o-ban 92 tanulója volt. 1944-45: tagja volt a debreceni egyesített gimn-nak. 1948: államosították, s ezután Révai Miklós Gimnázium néven folytatta működését. M.I.

Acsay 1887. - Wutz 1887:48. - Kardos Albert: Debrecen tanügye. Debrecen, 1892. - A Chalasanczi Szt József  r.k. gimn. értes. 1895/96. Debrecen, 1896. (Cserhalmi József: A debreceni r.k. gimn. tört. Klny. is) - Vajda 1900:75. (alapítva 1719) - Kalmár 1910:59. (alapítva 1719) - Pallmann 1914. - Bartos-Csetri 1923:93. (alapítva 1719) - Zoltai Lajos: A debreceni r.k. tp., a kegyestanítórend társháza és a pléb. ter-ének 300 é. múltja. Debrecen, 1935. (Klny. Reálgimn. Értes.) - Gerencsér 1943. - Balanyi 1943:46, 192, 217. - Mészáros 1988:177.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.