🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > beginák
következő 🡲

beginák, szesztrák: a 12. sz. végén Németalföldön, Liége-ben indult vallásos mozgalom női tagjai. - Nevük kezdetben mulieres religiosae, 'vallásos nők'. A ~ név 1170 u. tűnt fel; eredetét egyesek első lelki vezetőjükhöz, Lambert li Beges-hez, mások ruhájuk szürkés színe alapján a bége szóhoz kötik. - A 12. sz: a brabanti hgségben és a liége-i egyhm-ben oly sokan törekedtek szerz. életre, hogy a ktorok és a →reclusoriumok nem tudták felvenni őket. A prem-ek a →kettős kolostorokkal akarták megoldani a kérdést, sikertelenül. A tökéletességre törekvő nők ezért a városokban →begina-udvarokat alapítottak. Alapításaikat III. Honorius 1216: hagyta jóvá. Lelki vezetőjük v. fönöknőjük (a nagyasszony) kezébe magánfogadalmat tettek tisztaságra, engedelmességre és arra, hogy bizonyos ideig a begina-udvarban élnek. Egyenruhájuk a 13. sz: szürkésdrapp, később fekete volt. Tulajdonuk lehetett, de egyszerűen kellett élniük, s keresetükből, vagyonukból rendszeresen jotékonykodtak. Mindenkinek dolgoznia kellett. Munkájuk a betegápoláson, leánynevelésen és a háztartáson kívül főként szövés, hímzés és csipkeverés volt. - Reggelenként sztmisén vettek részt, a zsolozsmát v. a rózsafüzért imádkozták, rendszeresen járultak a sztségekhez, sokat böjtöltek, →capitulum culpaet tartottak. - A ~ lelki életének alapja az ap. élet utáni vágy volt (kétkezi munka, közösség, tisztaság és az Oltáriszentség, a köztünk élő Krisztus tiszt-e), mely a kolduló rendeket is létrehozta. Az első ~ (Odilia, Ivetta, Maria d'Oignies) a szegény Krisztus követésére indultak el előkelő családokból. Az ember Krisztus felé fordulásból született a gyermek Jézus, a Szűzanya, a Megfeszített és az Oltárisztség növekvő tiszt-e. Liége-i Szt Julianna kezdeményezte 1247: az Oltárisztség ünnepét, melyből 1264: az →Úrnapja lett. Az anyanyelvükön író ~ hatása még →Ruysbroeknél és →Eckehart mesternél is érezhető. - A ném. papság a kor eretnekségei miatt gyanakodva nézte a ~at. Jóllehet a →vienne-i zsinaton elítélt tételek a ~tól teljesen idegenek voltak, 1318: XXII. János eltörölte a ~ intézményét, kivéve azokat a csop-okat, melyek valamely koldulórend →harmadrendjéhez csatlakoztak. **

DIP I:1165. - LThK II:115.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.