🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > basilica minor
következő 🡲

basilica minor (lat. 'kisebb bazilika'): templomok pápától kapott kitüntető címe, tekintet nélkül építészeti stílusukra. - Megkülönböztetése a →basilica maiortól a 18. sz. elejétől terjedt el (→templomok rangja). Római ~: Szt Kereszt, S. Maria in Trastevere, S. Lorenzo in Damaso, S. Maria in Cosmedin, SS. 12 Apostolorum, S. Pietro in vincoli, S. Maria in Monte Santo. A 19. sz. óta világszerte számos tp. megkapta a ~ c-et. Hazánkban ~ pl. az egri, pécsi, székesfehérvári, bpi Szt István baz., a máriaremetei és máriapócsi kegytp. - A címmel járó jogokat és kötelezettségeket legutóbb 1968. VI. 6: a Rítuskongr. Domus Dei decorem kezdetű rendelete szabályozta: 1) teljes búcsú elnyerésének lehetősége évi 4 alkalommal (saját búcsúnap, VI. 29, VIII. 2. és egy szabadon választott nap); 2) a Szentszéket jelképező 2 kulcs ábrázolásának joga a ~ zászlaján, pecsétjén, fölszerelési tárgyain; 3) a tp. plnosának joga olyan vörös szegélyű, fekete mucetum viselésére, amely piros gombokkal és vörös fonállal kivarrt gomblyukakkal van díszítve; 4) Credo mondásának joga minden olyan hétköznapi misén, ahol zarándokcsoport v. ált. népes hívő közösség jön össze. - A ~ban rendszeres igehirdetésnek és gyóntatásnak kell folynia, énekkarnak kell működnie, bizonyos napokon lat. nyelvű nagymisét kell mondani.→bazilika **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.