🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Batthyány Strattmann
következő 🡲

Batthyány Strattmann László, B., németújvári, hg. (Dunakiliti, Moson vm., 1870. okt. 28.-Bécs, 1931. jan. 22.): szemorvos, sebész. - Ősi főnemesi család gyermeke. 14 testvére közül nyolcan maradtak életben. Tanulm-ait a kalksburgi (Bécs), majd a kalocsai és ungvári jezsuita isk-kban kezdte, éretts. után gazd-tant és bölcs-et tanult. 1896: fil. dr, s megkezdte orvosi tanulm-ait. 1900: az orvostud. dr-a lett. 1898. XI. 14: feleségül vette Coreth Mária Teréziát. 11 gyermekük közül Ödön fiuk 21 é. korában életsztség hírében halt meg. 1901: köpcsényi, majd a közs. elcsatolása után körmendi kastélyában a legmodernebb gyógyászati eszközökkel felszerelt kórházat rendezett be. Elsősorban a környék szegényeit gyógyította ingyen, s megfelelő anyagi és lelki támogatásukról is gondoskodott. Birtokai jövedelmének kétharmadát emésztette föl kórháza; orvosi tevékenységét súlyos állami adók is terhelték. 1916: feleségével és Ödön fiával együtt belépett a ferences harmadrendbe, de fogadalmat nem tett, hogy jótékonysági tevékenységét megkötöttség nélkül folytathassa. Naponta sztmisén vett részt és több órát imádkozott. Gyötrelmes betegségét mintaszerű türelemmel viselve halt meg. A bécsi és szombathelyi egyhm. b-gá avatásért folyamodott. II. János Pál p. 2003. III. 23: Rómában b-gá avatta. Ü: jan. 22. - M: Hűen mindhalálig (imádságos füz. a tisztítótűzben szenvedő lelkekért) 1914. - In memoriam Patris Weiser, S. J. Von seinem dankbaren Schüler. 1918. - Gr. Batthyány Ödön emlékezetére. Szombathely, 1921. - Nyisd fel szemeid és láss! Kalauz az egész életre. Uo., 1924. (1928-ig 3 kiadás) P.M.

A szegények orvosa: B. S. L. Ford. Kardos Klára. Eisenstadt, 1978. - Kővári Károly: Szentéletű orvosok. B. Moscati József... Isten szolgája ~, stb. Hamilton (Ontario, Kanada), 1982. (Példaképek századunknak 17.) - Vermes Péter: Szegények hercege. Bp., 1989. - Puskely Mária: Dr. B. L. 1870-1931. Dokumentált életrajz. Uo., 2001.