🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > ateista szervezetek
következő 🡲

ateista szervezetek: az ateizmust terjesztő egyesületek és szövetségek. - 1. A szabadgondolkodók. A 19. sz: nemz. és nemzetk. szervezetekbe tömörültek: a, Szabadgondolkodók Világegyesülete: 1880: Brüsszelben alapították. - b, Deutscher Freidenkerband: 1881: Németországban alapították, 1933: betiltottak, ekkor 660.000, 1965: az NSZK-ban 6000 tagja volt. Székhelye Dortmund. Havi folyóir-a: Der Freidenker. - c, Deutsches Volksbund für Geistesfreiheit. Székhelye Hannover, tart-onként vannak alárendelt szervezetei. Célja a dogmáktól megszabadított, etikai alapokon álló vallásosság. - d, Freigeistige Vereinigung in Schweiz. 1906: Zürichben alapították. Folyóir-a: Der Freidenker. - Au-ban, Angliában, Svédo-ban, Holl-ban, Indiában, Ausztráliában, Új-Zélandon nemzeti egyesületek alakultak. 1953: eu., 1964: Luxemburgban világkongressz-t tartottak. Kevésbé szervezettek a szabadgondolkodók az USA-ban, Mexikóban és D-Amerikában. Erősen szervezett ateista körök voltak a SZU-ban. Legerősebb volt az 1930: 3,5 millió tagot számláló Oroszországi Istentelenek Szövetsége. 1941: feloszlatták. - 2. Nemzetközi Humanista Egyesület. 1952: Amszterdamban alapították, 1953: tartotta első világkongressz-át. Célja egy olyan világnézet terjesztése, mely nem a személyes Isten létéből, hanem az ember iránti tiszteletből indul ki, akit a kozmosz részének tekint. A világot az emberi értelem alá akarja rendelni, küzd a személyes szabadságért, a szociális igazságosságért és a kulturális felelősségért. - 3. teozófusok, antropozófusok stb. társaságai, amelyek bizonyos istenfogalmat elfogadnak, de lényegében ateisták (→antropozófia, →teozófia). **

LThK I:989.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.