🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > antiochiai iskola
következő 🡲

antiochiai iskola: az →alexandriai iskolával szemben nem intézmény, hanem szentírástudományi és dogmatikai módszer, mely néhány kiemelkedő tudós életművéhez köthető. Föltehetően már a 3. sz. folyamán kialakult a hellén nagyváros profán kultúrájával párhuzamosan a sajátos teol. gondolkodás is. Első jelentős képviselője Malchion, de iskolaszerűen csak Lukiánosz (†312) gyűjtött maga köré tanítványokat. Ő alapozta meg szövegkritikájával az ~ szentírásmagyarázati formáját, mely első látásra a szó szerinti értelmet keresi az allegorizálással szemben. A tüzetesebb vizsgálódás előtt azonban megmutatkozik, hogy az ~ is Krisztust keresi már az Ósz-ben is. Teol-jában Lukianosz Szamoszatai Pált követte, tanítványa volt →Arius és az arianizmusnak szinte minden jelesebb képviselője. Tőle teljesen függetlenül működött Tarzoszi Theodorosz (†394), aki Euagriosszal (Szt Jeromos mestere volt) sok tanítványt gyűjtött maga köré és velük együtt aszketikus életet élve kereste az igazságot. Tanítványa volt Mopszvesztiai Teodorosz és Aranyszájú Szt János is. - Az isk. a belőle sarjadt →nesztorianizmus miatt a 4. sz. folyamán elsorvadt. **

LThK I:650. - Vanyó I:382.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.