🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > andráskereszt
következő 🡲

andráskereszt, burgundi kereszt (lat. crux decussata): X formában összerótt gerendákból álló kereszt. A hagyomány szerint Szt Andrást ilyen keresztre feszítették fel. Eredetileg 45 fokos szögben elforgatott görög kereszt. Ha természetes fatörzsekből van összerakva, burgundi keresztnek is nevezik. - A ker. műv-ben csak a 12. sz: kötődött Szt Andráshoz. Az óker. időkben az ~et (a gör. khit, X-t) részben a nagy P (gör. rhó), részben az I (gör. ióta) betűkkel egyesítve →Krisztus-monogramként használták. A korai kk-ban főképp síremlékeken gyakori, kis közp. körrel v. →görög kereszttel egybekötve. A 9-10. sz. kv-festészet és aranyművesség számos ~tel ékesített alkotást ismer, melyeken az ~ ker. kozmikus jelentést hordoz. A kk-ban az ~et kitárt karú és lábú „kozmoszembernek” tekintették. Az ~et mint Szt András keresztjét először 1169: egy tropár-illusztrációban ábrázolták, még merőleges szárakkal. Az X formájú ~ az itáliai és fr. fest-ben ritka, a németalföldi műv-ben a késő kk-tól gyakori. - Az ~ elterjedt a címerfestésben is. Így megjelent az 1429: alapított aranygyapjas rend címerében. - Szt András attrib-a. **

Pallas I:609; X:426. - LThK I:520. - Sachs 1980:219.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.