🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > alapítvány
következő 🡲

alapítvány: állandó jellegű, különleges és közérdekű (jótékony, iskolai, kórházi, tudományos, közművelődési) célra rendelt meghatározott vagyon, melynek csak tiszta jövedelme vehető igénybe a rendeltetési célra. Ezzel szemben az alapnak bizonyos körülmények között nemcsak a jövedelme, hanem az állaga is igénybe vehető (→vallásalap, →tanulmányi alap, →egyetemi alap). - Az ~ létrejöttéhez →alapítólevél v. →végrendelet szükséges. Nevét, célját, székhelyét, szerveit és kezelésének módját a törv. keretei között az alapító az ~i ügyletben határozhatja meg. Mindaddig visszavonható, amíg az alapítólevelet az ~t kezelő szervnek v. valamely közhatóságnak át nem adták. Cél és kezelési mód alapján vannak világi és egyh. ~ok. - A szorosan vett egyh. ~ a kegyes alapítvány, lelki v. anyagi javakból álló →jogi személy. A jog és saját szabályzata szerint egy v. több természetes személy v. →testület igazgatja (115.k. 3.§). - Azok az ~ok, melyeket egyh. kezelésre bíztak, de a hitéleti célon túl általános érdekű célokat (iskolázás, gyógyítás, segélyezés, árvagondozás) is szolgálnak, tágabb értelemben vett kegyes ~ok; a világi törv. ezeket gyakran egyh. kezelésben lévő világi ~nak tekinti. - Régebben csak a kegyes célokat szolgáló ~okat ismerték, s szinte kivétel nélkül az Egyh. javára tették, kezelésére és felügyeletére bízták. A 16. sz-tól jött szokásba az Egyh-tól független, közösségi célokra ~t tenni; ezeket állami gondozás alá helyezték. - Az első mo-i törv., mely ~okkal foglalkozik, az 1548:12. tc. Kimondja, hogy a török hodítás miatt elpusztult zárdák és káptalanok javaiból iskolák állítására és papnevelést szolgáló ~ok létesítendők; erről minden pp. a saját egyhm-jében gondoskodjék, s a kir-nak adjon számot róla. Szinte megszámlálhatatlan a kir-aink, főpapjaink, főuraink és mások által tett ~ok sokasága. Az 1723:70. és az 1790:91:23. tc. minden ~ felügyeleti és ellenőrzési jogát az apostoli m. kir. hatáskörébe utalta. A kir. e jogát kezdetben a helytartótanács egyh. bizottsága, az 1848:3. tc. alapján a felelős m. minisztérium által gyakorolta. A kat. ~okat Katolikus Közalapok néven fogták össze, a VKM-ban a közalapítványi kir. ügyigazgatóság kezelte. By.K.

EME II:204. (az összes m. alapítvány felsorolásával!) - KL I:29.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.