🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Articuli Novellares
következő 🡲

Articuli Novellares, Novelláris Artikulusok ('Új Cikkelyek'): a szebeni országgyűlés által 1744: jóváhagyott törvénygyűjtemény, a korábbi összeállítások, így az →Approbáták és a →Compiláták kiegészítője. - 9 cikkelyben fogalmazta meg a Mária Terézia által sztesített dokumentum a kiegészítéseket és értelmezéseket az 1669 óta eltelt időre nézve. A feltűnő rövidség oka, hogy az 1669-1744-ből származó formahibás jogszabályokat nem vették fel a gyűjt-be. Erdély további, 1848-ig kibocsátott törv-eit már nem adták ki újabb köt-ben; azokat mint Erdély törv-eit folyamatosan közölték. M.B.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.