🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Apostoli Kamara
következő 🡲

Apostoli Kamara (lat. Camera Apostolica): az Apostoli Szentszék vagyonának kezelésére alakult hatóság a →római kúriában. - 1. II. Orbán Cluny vagyonkezelésének szervezetét követve alakította a p. udvar anyagiakkal foglalkozó szerveit. A p. vagyonkezelőség vez-jét a 12. sz-tól camerariusnak nevezték (a 15. sz-tól mindig bíb.). Feladata a 13. sz-tól nem szűnt meg a p-k halálával. Az ~ a tizedek, adók behajtására az egyes orsz-okban →pápai adószedőket vett igénybe. A 13-14. sz: kiépült az ~ bírói hatásköre, mely a 15. sz-tól a pénzügyeken kívül az →Egyházi Államban polg. és bűnügyekre is kiterjedt. Ezt a bírói hatalmat főként az auditor camerae, majd az ~ bírósága gyakorolta. A 16. sz-tól az ~ alkamarása (vice-camerarius) Róma rendőri hatalommal fölruházott kormányzója volt; az ~, élén a bíboros kamarással (camerarius, camerlengo) pénzügyi és bírósági szerepén túl a Kúria legfőbb, pol. feladatokkal is fölruházott közigazgatási hatósága. VII. Pius 1800. X. 30: függetlenítette az ~ működését a camerlengótól. A 19. sz: az ~ főként az Egyh. Áll. bíróságaként jelentős. X. Pius 1908. VI. 29-i kúriareformja óta (vö. CIC 1917:262.k.) az ~ feladata a Sztszék javainak és vagyoni jogainak kezelése és védelme, főként a p. szék megüresedése idején. 1934. VIII. 15: az Ad incrementum konstitúció (86-117. pont) rendezi az ~ klerikusainak jogait és kötelességeit. - 2. A hatályos egyházjogban 1967. VIII. 15: a Regimini Ecclesiae universae konst. (122. pont) továbbra is fenntartja az ~ addigi szerkezetét és jogkörét →széküresedés idejére. 1975. X. 1: a Romano Pontifici eligendo konst. részletezi az ~ és a camerlengo teendőit széküresedéskor a sztszéki vagyon kezelése és őrzése, a p. halálának tanúsítása, temetésének rendezése és a konklávéra (→pápaválasztás) való felügyelet terén. - Okmányok: AAS 1909:7. (a Sapienti consilio konst. és az Ordo servandus in Curia Romana); 1934:497. (Ad incrementum konst.); 1967:885. (Regimini Ecclesiae universae konst.); 1975:609. (Romano Pontifico eligendo konst.). E.P.

Erdő 1991.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.