🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Andronikosz Komnénosz, I.
következő 🡲

Andronikosz Komnénosz, I. (Konstantinápoly, Bizánci birod., 1128 k.-Konstantinápoly, 1185. szept. 12.): bizánci császár (1183-85). - A Komnénosz-dinasztia fiatalabb ágához tartozott. Apja, Iszaak szebasztokratór I. Alexiosz cs. (ur. 1081-1118) másodszülött fia. ~ a nagybátyja, II. Joannész Komnénosz (ur. 1118-43) udvarában nevelkedett, jóllehet apja többször konfliktusba került vele és török fejedelmek udvarába menekült. A testvérek 1138: kibékültek, de egy újabb szakítás után Iszaak fiával együtt emigrált, s csak I.Manuel (ur. 1143-80) trónralépése után tértek vissza. Manuel kereste a békét ~szal, katonai rangokat adott neki Kilikiában, majd a Duna mentén, ám ~ áskálódott ellene, titokban együtt működött a törökökkel, latinokkal, m-okkal. 1154: ter-eket ajánlott lI. Géza m. kir-nak, ha Manuel trónjára juttatja, ezért Manuel bebörtönözte. ~ 1167: megszökött, s a kievi nagyfejedelemhez menekült, aki kibékítette a cs-ral. Manuel megbocsátott neki, visszahívta és Kilikia kormányzójává nevezte ki. ~ kalandokkal teli esztendők után az erzerumi tör. uralkodónál kötött ki, majd újra elnyerte a cs. kegyelmét. II. Alexiosz trónralépésekor, 1180: miután a régens anyacsászárné elvesztette népszerűségét, ~ mint az állam megmentője lépett föl. - Alexiosz megfojtása után 65 évesen feleségül vette a 13 éves Ágnest, VII. Lajos fr. kir. leányát. - Próbálta újjá szervezni a birod-at, megtörni a korrupciót, a bürökrácia és az udvari csoportok hatalmát, de erőszakossága miatt uralma az összeesküvések, a kegyetlenkedés és a félelem korszaka lett. Reformjai fölkeléseket okoztak a városokban. Manuel latinoknak kedvező pol-jával ellentétben üldözte az itáliai kereskedőket. A m-ok, szerbek, arabok, normannok kihasználták a belső bajokat. A normannok 1185 nyarán elfoglalták Dürrachiumot és Thesszalonikét. IX. 12: a normannoktól szorongatott Konstantinápolyban a föllázadt nép megölte ~t, az utolsó Komnénoszt. O.T.

Chalandon 1909. - Diehl 1918: 86. - Ostrogorsky 1963:326. - Makk 1989:42.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.