🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Andreä
következő 🡲

Andreä Károly [Karl] (Mühlheim, [Köln mellett], 1823.–Sinzig, 1904. máj. 23.): festő. – A düsseldorfi akad. tanult, Kölnben egy ideig arcképfestő, 1845–49: Itáliában járt tanulmányúton. 1854–79: Drezdában élt. Ez idő alatt egyházi festőként angliai, amerikai, rajna-vidéki, főként lipcsei megrendelésekre dolgozott. 1881: családjával együtt átköltözött Drezdából a Rajna mellé, s átvette régi családi birtokát Sinzigben, honnan Schmidt Frigyes br. a pécsi dóm építészének hívására Pécsre jött. – A szegyh. főhajójának falképeit Moritz von Beckerath, a szentély falképeit ~ festette az épülethez illő, románra emlékeztető stílusban. A főhajó apszisában sugárzó arany háttérben az Atya égből kinyúló jobbja alatt az apokalipszis trónon ülő Krisztusa, jobbján a Boldogságos Szűz, mellette Szt István király, a lábuknál egy angyal a Szentkoronával, balján Szt Péter és Szt Pál; az ablakok között angyalok. A szentély falain újszövetségi jelentek az Angyali üdvözlettől a kereszthalálig, az ablakok között egyházatyák. – A dóm kifestése után ~ visszatért hazájába, még egy ideig dolgozott, majd visszavonult birtokára. 88

Archaeol. Ért. 1885:363. (d.: A pécsi székestp.) – Vas. Újs. 1885:489. – Az újjáalakított pécsi szegyh. Képekkel ellátott népszerű tp. magyarázó kalauz. Pécs–Bp., 1891:44. – Művészi Ipar 1891. 172. (Czobor Béla: A pécsi szegyh.) – Vas. Újs. 1891: 25. sz. (Dolenecz József: A pécsi baz.) – Gerecse Péter: A pécsi szegyh. Kül. tek. falfestményeire. Műtört. tanulm. Bp., 1893. – Bpi Szle 1893:84. (Gerecse Péter: A művészi restauratió Olo-ban és a Rajna vidékén, tek. a pécsi szegyh-ra) – Orsz.–Vil. 1893:434. – Művészet 1904:269. – Szendrei–Szentiványi 1915:35. – Petrovich Ede: Pécsi székesegyház. Pécs, 1956. – Levárdy Ferenc–Boros László–Kalász Gyula: a pécsi székesegyház. Csonka Károly és Lantos Miklós képeivel. Pécs, 1991.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.