🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Andrási
következő 🡲

Andrási Rafael Pál, Andrássy, OFM (Csíksomlyó, 1815. aug. 8.-Kolozsvár, 1893. febr. 18.): házfőnök. - 1833. IX. 27: lépett a r-be, 1840. VI. 28: pappá szent. 1846-47: a tartfőn. titkára, 1844-50: marosvásárhelyi házfőn. Részt vett a Habsburg uralom elleni székelyföldi szervezkedésben, Veress Ignácnak, a csíkszéki „hét” vezetőjének egyik összekötője. 1852. I. 24: letartóztatták, Nagyszebenben 27, Gyulafehérvárt 8 hónapig volt vizsgálati fogságban. 1853. X: halálra, majd 15 évi várfogságra ítélték; Josefstadtban raboskodott. 1858-69: mócsi plnos, 1870-71: kolozsvári házfőn., 1872-89: Jósika Samu br. kancellár udvari papja. 88

György 1930:471. (24.) - Lukács 1955:432. (s.v. Andrássy Rafael) - A föld megőszült I:702; II:482. (s.v. Andrássy Rafael)

Andrási Rafael Péter, Andrásy, OFM (Kászonjakabfalva, Csík szék, 1757.-Csíksomlyó, 1833. jún. 22.): tartományfőnök. - Kolozsvárt tanult, 1776. VIII. 2: lépett a r-be, 1783. IX. 8: pappá szent. A kolozsvári egy-en tanult; 1807-14: definitor, 1807-16: kolozsvári házfőn., 1814-16: custos, 1817: marosvásárhelyi házfőn., 1819-23: az erdélyi r. tartfőn-e, 1823-32: custos, 1824-31: csíksomlyói házfőn. A csíksomlyói szem. II. József 1785. VIII. 4-i rendeletére elárverezett épületét az uralkodó halála után ~ szerezte vissza a r-nek. A csíksomlyói tp. kriptájában nyugszik. - Kiadta a Kájoni énekeskv-et: A ker. katholikusoknak egyh. énekeskv-e. Toldaléka: Kat. kántorok ceremóniás kv-e sok jobbításokkal új rendbe szedettetvén. Csíksomlyó, 1806. 88

Szinnyei I:173. (s.v. Andrásy Rafael) - György 1930:469. (18.) Kép.


Andrási Ilona, M. Dafróza, MKSZI (*Óbecse, Bács-Bodrog vm., 1901. aug. 5.): missziós nővér. – 1920: lépett a r-be. A kalocsai anyaház háztartásában dolg. 1929: kínai misszióba ment.

Miklósi 1936:130.

Andrási István (Lövéte, Udvarhely vm., 1803. nov. 25.– Gyulafehérvár, 1890. jan. 5.): tanár, kanonok. – A gimn-ot Székelyudvarhelyen, a teol-t Gyulafehérváron végezte, 1827. IX. 10: sztelték pappá, Marosvásárhelyen kp. 1828: Bécsben az Augustineumban tanult tovább. 1829: újból Marosvásárhelyen kp. és tanár. 1832: Gyulafehérváron teol. tanár, prefektus, vicerektor. 1833: Oláhláposon lelkész. 1836: Gyulafehérváron teol. tan. – 1848: Budán csillagászatot tanult. 1850: a Batthyáneum ig-ja. 1851: a Gyulafehérvári Székeskáptalan csillagász-knkja. 1853: iskolásknk., 1854: mesterknk., 1861: kápt. munkája miatt lemondott a tanárságról. 1866: őrknk. és gyerőmonostori apát. – M.: Ker. tud. Kolozsvár 1845. – Néhány szó egy fiatal barátomhoz. Gyulafehérvár 1887. (Hargitai álnéven). F.S.

Lexikonunk I. köt-ében: Andrássy István, *1802. – Ferenczi 2009:153.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.