🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Anasztáz-Asztrik
következő 🡲

Anasztáz-Asztrik, Szt, Ascherik, Ascerius, Aserik, Asrik, OSB (†Kalocsa, 1034): érsek. - Az Anasztáz nevet ktorba lépésekor kapta. 990: Szt Adalbertot Rómába kísérte, 995 elején vele együtt Prágából Mo-ra jött, majd ismét Rómába mentek. 996. IX: Mainzban Ottó cs-nál, majd Fro. kegyhelyein jártak. 997 elején cs. engedéllyel Lengyo-ba mentek, ahol Adalbert megalapította a meseritzi bencés ktort, melynek apátja ~ lett. Adalbert halála után több társával Mo-ra jött, s 998-999: megalapította a pécsváradi monostort, melynek egyesek szerint első apátja lett. 1000: Szt István Rómába küldte, hogy tájékoztassa II. Szilveszter p-t a m-ság megtéréséről, engedélyt kérjen 10 ppség fölállítására és kir. felségjelvényeket nyerjen. ~ meghozta az engedélyt és a →Magyar Szent Koronát, s kitüntetésül az ap. keresztet. 1001 húsvétján mint szklavaniai (Lengyo.) apát vett részt a ravennai zsin-on, utána vsz. p. követ Mo-on. 1002 ősze u. kalocsai pp. Amikor Radla-Sebestyén esztergomi érsek megvakult és visszavonult, ~ lett az utóda. 3 év múlva Sebestyén meggyógyult, ~ visszatért Kalocsára és érs. palliumot kapott. 1007. XI. 1: jelen volt a frankfurti zsin-on, 1012. V. 6: a bambergi szegyh-ban oltárt sztelt. Vsz. 1015 k. épült az 1. kalocsai szegyh. Irodalmi jártasságát mutatja, hogy a Szt Emmerám cselekedeteinek megírásával megbízott Regensburgi Arnulfot a mű elkészültekor apátja ~hoz küldte véleményért. A r-ben sztként tiszt. Ü: nov. 12. - A Schem. Col-ban 1000-15, a MA-ban 1000-34: kalocsai érs. (1007 k. érssége előtt pannonhalmi apát); a Schem. Strig-ben 1007-26: esztergomi érs. Utóda 1046. IX: Benedek-Beneta. 88

Török 1859:7. (csak kalocsai pp-ként említi) - Mendlik 1864:78. (s.v. Asztrik, 1034: érs.) - Gams 1873:371. (1.) (s.v. Astricus; 1000-34, 1046: kalocsai érs.; utóda 1052: Anonymus; 1055: Benedek). - Pauler II:624. (s.v. Asztrik) - Schem. Strig. 1918:XXIII. (1036. XI. 12-ig érs.; itt az első; utóda 1037: Dominicus); 1982:26. (s.v. Anasztáz-Asrik, itt a 3., 1007-26: érs.) - BS I:1053. (Mihályfi Ernő szerint pannonhalmi apátként ment Rómába Szt István küldötteként) - MÉL I:160. - Schem. Col. 1942:15. (1.) (s.v. Astricus; 1016-50: nem említ érs-et; ~ utóda 1050: György) - Györffy 1983:602. (Pécsváradon csak tartózkodott, apát nem volt) - Udvardy 1991:13. - Puskely 1994:29.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.