🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Albán
következő 🡲

Albán, Angliai, Szt (Verulam, Britannia, 3. sz.-Verulam, 303. jún. 22.): Anglia első vértanúja. - Beda Venerabilis szerint előkelő róm. családból származott. Még pogány volt, amikor Diocletianus és Maximianus üldözése idején befogadott a házába egy ker. papot, akinek jámborsága és tanítása megtérítette. Amikor a verulami kormányzó megtudta, hogy a ter-én van egy pap, elfogatási parancsot adott ki ellene, és katonáit ~ házába küldte. ~ ruhát cserélt a pappal, s így fedezte menekülését. ~t a kormányzó elé vitték, s pogány áldozatra akarták kényszeríteni; megtagadta, ezért megostorozták, bebörtönözték, majd lefejezték. Ereklyéit Theophanu csnő a 10. sz: a kölni Szt Pantaleon-tp-ba vitette. - Ikgr. Katonaként karddal és kereszttel ábrázolják, néha a bal kezében tartja a fejét. - Ü: jún. 22.  **

LThK I:269. - BS I:656. - Sachs 1980:23.

Albán, Mainzi, Szt (†Mainz, 406 k.): pap, vértanú. - A mainzi egyhm. hagyománya szerint Theodosius cs. idejében Naxosz szg-éről indult el Szt Theonestus és Szt Orsus kíséretében. 385 k. érkeztek Milánóba, ahol épp a tetőpontjára ért a küzdelem Szt Ambrus és az ariánusok között. Ambrus elküldte őket, hogy az Alpokon túl erősítsék meg az igaz hitet. El is indultak Galliz felé, és Orsus Aostában vt. lett. Theonestus és ~ 404 k. eljutottak Mainzba, és Aureus pp. mellé álltak. Csak rövid ideig szolgálhatták, mert ~t elfogták és lefejezték az ariánusok v. az éppen arra portyázó vandálok. A városon kívül temették el. Mainzot 451: elpusztították a hunok. Amikor újjáépült a város, ~ ereklyéit átvitték a Mons Martis v. Martyrumra, amelyet késöbb Albansbergnek nev. el. A városon kívüli emlékkpna helyére Nagy Károly kívánságára baz-t építettek. E baz. mellett alapított Szt Albán bencés ktor a kk-on végig a jámborság és a művelődés közp-ja volt. Zsin-okat és ogy-eket is tartottak benne, sőt Harald dán kir. itt keresztelkedett meg. Az ~ra és társaira vonatkozó mainzi hagyományt Hrabanus Maurus gyűjtötte össze. - Ikgr. Diákonusként v. pp-ként ábrázolják. Attrib-a: kezében a levágott feje (legendája szerint lefejezése után így vitte a sírjába). - Ü: jún. 22. 88

BS I:659. - Sachs 1980:24.