🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Agmándi
következő 🡲

Agmándi Péter, Aymandus, kecseti (Kecsed, Szolnok-Doboka vm.-1450 tavaszán): megyéspüspök. - Doboka vm., Kecsetinek is nevezett köznemesi családból való, apja Gergely. 1422: a bécsi egy. hallg-ja, ahol 1423: mint erdélyi főesp. jogi baccalaurátust, 1425: licenciátust szerzett, 1431: kánonjogi dr. 1435. VI. 17: Zsigmond kir. követe IV. Jenő p-nál, ekkor p. kamarás és szolnoki főesp. az erdélyi egyhm-ben, utóbb uo. knk. 1440: újra követségben járt a p-nál Firenzében, amikor V. 9: kinevezték váci mpp-ké. Erzsébet kirné alkancellárja, majd kancellárja. Erzsébet és I. Ulászló viszályában az utóbbi mellé állt. 1445-49: kir. kancellár; támogatta Cesarini Juliánt, és III. Frigyessel is tárgyalt a török elleni hadjáratról. 1444. IV: részt vett a budai ogy-en, XI. 10: a várnai csata után a kormányzó tanács tagja. Hunyadi János barátja volt, aki V. Miklósnál 1450. I. 18: kalocsai érseknek ajánlotta, de ~ kinevezése előtt meghalt. V. Miklós levele 1450. IV. 25: említette utoljára. - Utóda Vácott 1450. I. 28: Szilassi Vince. 88

Mendlik 1863:73. (1444-49: váci pp.) - Gams 1873:383. (1450: váci pp., †1449 előtt), 382. (1450: erdélyi pp.) - Eubel II:287. - Kollányi 1900:94. - Chobot II:507. (V. 3: váci pp.!) - Lukcsics 1931. I:284; II:374. - Századok 1957:585. (Mályusz Elemér) - Tört. Szle 1965:486. (Fügedi E. szerint 1435: erdélyi pp., származása ismeretlen) - Schem. Vac. 1970:131. (s.v. Agmándi Kecsethy Péter) - Bónis 1971:152. - Tonk 1979:314. (1938) - Jakubinyi 2004:23. (a p. 1449. VIII. 8: kinev. erdélyi pp-nek, de helyét nem foglalta el)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.