🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Árvai
következő 🡲

Árvai György, SJ (Eger, Heves vm., 1698. ápr. 26.-Szepesváralja, 1759. júl. 5.): főiskolai tanár. - 1714: lépett a r-be. A gimn-ot Bécsben, a fil-t Grazban, a teol-t Nagyszombatban végezte, fil. és teol. dr. 1732: etikát, term-tant és fil-t tanított a nagyszombati főisk-n. 1740-44: Kassán tanár, 1744: Nagyszombatban szem. ig. 1746: Kassán, 1749: Pécsett rektor. 1753-58: Kassán kancellár és a nyomda ig-ja. 1758: Szepesváralján házfőn. - M: Meditationes pie in singulos anni dies. Kassa, 1721. - Columen orbis christiani Joannes Hunyady. Nagyszombat, 1724. - Acta illustria heroum Hungariae. Kassa, 1725. - Vindiciae... Uo., 1725. - Rosetum Stanislaianum. Uo., 1727. - Venae poeticae... Uo., 1734. - Divus Franciscus Xaverius... Uo., 1734. - De intitutione iuventutis ungaricae dialogus. Uo., 1735. - Damnatarum...Uo., 1743. H.J.

Szinnyei I:259. (*1697! és még néhány téves adat) - Szilas László közlése (Róma, 1983. I. 19.)

Árvai Mihály (Kassa, Abaúj vm., 1708.-Boldogújfalu, 1750. febr. 15.): pap, író. - 1724: Trencsénben belépett a jezsuita r-be. Nagyszombatban tanult. Sopronban, Nagyszombatban és Kassán gör. és lat. nyelvet tanított, majd 1 é. hithirdető, 2 é. hitszónok Nagyváradon és Egerben. 1742: megvált a r-től, s az egri egyhm. papjaként 1745: jászladányi, 1748: siroki, 1749: boldogújfalui lelkész. Versekben megénekelte a híres m. kir-okat és fejed-eket. Megkísérelte a m. irod. áttekintését, s e műve bevezetőjében foglalkozott az isk-k, a kvtárak és a nyomdák tört-vel. - M: Celebriores Hungariae Reges cum praeclaris principibus collati... Kassa, 1734. - Res litterariae Hungariae. (Névtelenül) Uo., 1735. H.J.

Koncz 1892:5. - Szinnyei I:263.


Árvai (Anreim) Regina Konráda, KN (Püspöknádasd, Baranya vm., 1914. aug. 21.–Mecseknádasd, 1983. aug. 9.): szerzetesnő. – Apja Anreim Ádám, anyja Gradwohl Katalin. Zsámbékon, 1932. XII. 28: lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1935. I. 6: tette. Mohácson, Nagykanizsán betegápoló. – A szétszóratás után 1950 őszétől Nagykanizsán, Székesfehérvárt betegápoló. 1969: nyugdíjba vonult. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.