🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Árpádházi Szent Erzsébet plébánia, Calgary
következő 🡲

Árpádházi Szent Erzsébet plébánia, Calgary (Kanada): 1929: a Magyarországról missziósként érkezett Zékány József Tihamér (*1901) kezdte meg szervezését a mai Szt Ferenc-tp. helyén. Amikor Zékány elhagyta Calgaryt, a hívek megszakításokkal 1938-ig fenntartották a közösséget, de a nehéz gazd. helyzet miatt sokan elköltöztek, és a m. közösség feloszlott. - A II. vh. után érkezett menekültekkel a m-ság száma gyarapodott. 1950: megalakult a Szent István Egylet. 1952. IV. 20: érkezett Dallos Ferenc v. táb. lelkész. A calgaryi magyarság felekezetre való tekintet nélkül adakozott. Nyáron megvásárolták a v. Alliance Church épületét, tp-má alakították át, és a karácsonyt már a saját Ápádházi Szent Erzsébet tp-ukban ünnepelték. Az 1956-os forr. és szabharc után újabb menekültcsop. érkezett Mo-ról. Az 1959-től itt lelkipásztorkodó Makkó Lajos (írói nevén Tűz Tamás) idejében új tp-ot építettek, amit 1963. XI. 19: sztelt fel Calgary mpp-e. - Makkó Lajost Horváth Miklós OFMConv, őt Hajdusik Tarziciusz SM követte, aki megalakította a Patrona Hungariae leány-, és a Kapisztrán Szent János fiú cserkészcsapatot, amelyek 1992: is működtek. Hajdusik atyát 1970: beteghez hívták, s útközben egy őrült lelőtte. 1971: a zalai származású Molnár István került a közösség élére, aki gyermekkorában szüleivel érkezett Kanadába, s kinevezéséig ang. nyelvter-en dolgozott. A lelkészség 1985: pléb. lett. 1996-ban Molnár Istvánt agyvérzés érte (+2001) Utóda Záchfalvy István, az akkor nyugdíjba ment tábori lelkész. - 1955: a m. hősi halottaknak emlékművet állítottak a tp. előtt. Később erre került a M. Kir. Csendőrség és 1956 hősi halottairól való megemlékezés. 1983: a helyi M. Harcosok Bajtársi Közösségének ajándékaként Mindszenty-mellszobrot állítottak a torony lábánál. - Az egyhközs. keretén belül működik 1954-től (1992: is) a Pázmány Magyar Iskola. A tp. ad otthont a Magyar Nyugdíjas Klubnak és a cserkészcsapatoknak. Az ~ legfontosabb támogatói a Szent Erzsébet Nőegylet és Szent István Férfiegylet, mivel Kanadában az egyh-akat kizárólagosan a hívek adományából tartják fenn. - Lapjuk a →Calgary-i Katolikus Hírnök, majd a Katolikus Hírnök. **

Török 1978:335. - Seibert Albert közlése - Miklósházy 2005:69.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.