🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ü > Üdvözlégy, Mária
következő 🡲

Üdvözlégy, Mária, Ave Maria (lat.), Khaire Maria (gör.): 1. Szentírásban Gábor főangyal első, üdvözlő szavai az →angyali üdvözletkor. – 2. a kat. Egyh. alapvető imádsága a →Miatyánk és →Hiszekegy mellett; a Ny-i egyh-ban a legkedvesebb Mária-imádság, a →rózsafüzér alapimádsága. – Szövege több részből tevődött össze: a) Gábor angyal köszöntő szavai: Üdvözlégy, malaszttal teljes, az Úr van teveled (Lk 1,28); b) Erzsébet köszöntő szavai: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse (Lk 1,42); c) Jézus neve; d) könyörgés Isten anyjához: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.

Tört-e. A 15. sz. előtt csak az a + b sort imádkozták. Első nyomai 513 k. a Szt Jakab lit-ban és Damaszkuszi Szt Jánosnál, a 6. sz. végén Nagy Szent Gergely antifonáriumában (Ádvent 4. vas-jának offertóriumában) tűntek fel. A hívő jámborságban a 11. sz-: a →Szűz Mária kis zsolozsmája révén terjedt el. A 12. sz. végétől törekedett a papság arra, hogy a Hiszekegy és a Miatyánk mellett a ~re is megtanítsák a hívőket, akik a breviárium 150 zsolt-árának analógiájára, esetleg naponta is 150 ~et imádkoztak. Ebből alakult ki a rózsafüzér. – A 15. sz: a ~ a c sorral zárult: „Jézus, Amen” v. „Jézus Krisztus, Amen”, amit IV. Orbán p. (ur. 1261–64) előírásának tulajdonítottak. A d rész a 14–15. sz: tűnt fel különböző formákban. Az itáliai eredetű, ma ált-an imádkozott d formát V. Pius p. 1568: vette föl a breviáriumba, s a 17. sz: terjedt el. – A →gregorián énekek között antifónaként a 4. sz-tól használatos (első része). Teljes egészében a 16. sz. elejétől a korabeli szöveggel többszólamú kórusműként dolgozták fel (Jacques Arcadelt, Josquen des Pres, Palestrina); 1568-: a mai szöveggel a klassz. zene kedvelt darabja. Szinte alig van zeneszerző, aki valamimilyen formában ne dolgozta volna fel. Legismertebbek közöttük: Bach (a Wohltemperiertes Klavier 1. preludiuma fölött Gounod dallama), Schubert, Rossini stb. művei. – Népszokások. A →Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kötödő, jellegzetesen ferences–népies hagyomány szerint, aki Gyümölcsoltó napján ezer ~et elimádkozik, annak teljesül a jóravaló kívánsága. Kiskunfélegyházán és közelében, a ferencszállási Szentkút tanyavilágában, s a palóc Hangonyban a 20. sz. közepén is ezer ~et, a palóc Egerbocson, Bátorban és más környező falukban ezer Úrangyalát szoktak Gyümölcsoltó vigíliáján az angyali üdvözlet emlékezetére elvégezni. Az ájtatosság alkonyattól éjfél utánig tartott. – Ahogyan ma imádkozzuk: latinul:

Ave Maria, gratia plena,

benedicta tu in mulieribus

et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

Ora pro nobis peccatoribus

nunc et in hora mortis nostrae. Amen

Magyarul:

Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled,

áldott vagy te az asszonyok között,

és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.  

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

imádkozzál érettünk, bűnösökért

most és halálunk óráján. Amen. –

LThK 1930. I:864.– Bálint 1989. – Tarnai–Madas 1991:334 (Az ~14–15. sz. m. fordításai) – KEK 2677.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.