🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ü > üzemi tanács
következő 🡲

üzemi tanács: munkaügyi kapcsolatokban a munkavállalók közösségét megillető részvételi jogokat gyakorló választott testület. –

Munkaügyi kapcsolatokon a munkavállaló(k), a munkáltató(k), ill. képviseleti, érdekképviseleti szervezeteik egymás közötti, valamint az állammal (kormányzati szervekkel) való intézményes kapcsolatainak rendszerét értjük. E kapcsolatok alapvető célja a szereplők közötti együttműködés és a munkabéke fenntartása, a konfliktusok megelőzése és a kialakult konfliktusok megoldása. A munkaügyi kapcsolatok keretében a munkavállalók közösségét részvételi jogok illetik meg. – ~ot kell választani minden olyan munkáltatónál, illetve a munkáltató minden olyan önálló telephelyén, ahol a munkavállalók létszáma az 50 főt meghaladja. Az ~ot 3 évre választják, újonnan létrejött munkáltatónál 3 hónapon belül kell megválasztani. – Az ~ tagjainak száma, ha a munkavállalók száma a választás időpontjában a 100 főt nem haladja meg: 3; ha a 300 főt nem haladja meg: 5; ha az 500 főt nem haladja meg: 7; ha az 1000 főt nem haladja meg: 9; ha a 2000 főt nem haladja meg; 11; ha a 2000 főt meghaladja: 13. – Az ~ tagjait titkos és közvetlen szavazással választják. Az ~ tagjává az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll a munkáltatóval. A tagok választására minden, a munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállaló jogosult. A választásra jogosult, valamint a választható munkavállalók jegyzékét a munkáltatónak a választási bizottság kérésére öt napon belül rendelkezésre bocsátott adatai alapján a választási bizottság állapítja meg és teszi közzé. – Ha a munkáltatónál ~ nincs, a választási bizottságot a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek, illetve a nem szervezett munkavállalók képviselőiből kell  megalakítani. – Ha a munkáltatónál, illetve a munkáltató önálló telephelyén a munkavállalók létszáma 51 főnél kevesebb, de a 15 főt meghaladja, üzemi megbízottat kell választani, akire  az ~ra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. – Az ~ megszűnik, ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, illetve a telephely megszűnik; megbízatási ideje lejárt; ha visszahívják; ha tagjainak száma bármely okból több mint 1/3-al csökkent;  ha a munkavállalók létszáma 50 fő alá, illetve legalább 2/3-al csökkent; ha több munkáltató vagy telephely egyesülése (összevonása) következtében a munkáltatónál vagy a telephelyen több üzemi tanács működne; a munkáltató vagy telephely szétválása esetén. – Az ~ egyes jogosítványai gyakorlását és a munkáltatóval való kapcsolatrendszerét érintő kérdések az üzemi megállapodásban határozhatók meg. – Az ~ot együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, ill. intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében.  V. G.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.