🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ü > üvegestót
következő 🡲

üvegestót: vándorló kereskedő, iparos. – Trencsén, Gömör és Nógrád vm. üveghutáinak termékeit, főként táblaüveget, nagyrészt a hátán hordott fatokban vitte többnyire az Alföld tanyáira, az üvegezési munkákat helyben el is végezte. Gyakran tükrökkel is kereskedett. A 18–19. sz: virágzó mesterséget az I. vh. utáni határzárak és az iparosítás megszüntette. 88

Hóman–Szekfű V:236.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.