🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ü > ütközőállam
következő 🡲

ütközőállam: teljesen vagy korlátozottan független állam, melyet egymással vetélkedő hatalmak közötti területen alapítottak azzal a céllal, hogy földrajzilag elválasztván azokat egymástól megakadályozza az váratlan határvidéki összecsapásokat. – Az ~nak helyzetéből következően tárgyalások színhelyeként közvetítő, ill. mint ’először legyőzendő akadály’ a megtámadott számára késleltető-elhárító szerepe is van. Létezése világpol-i érdek, a nagyhatalmak pol-i céljaik szerint alakítják: több nemzetiség hazája, soha nem természetes, néprajzi v. nyelvi határokkal. – ~ként alakult Eu-ban a 18. sz: Montenegró, 19. sz: Svájc, Görögo., Belgium, Románia, Szerbia, Bulgária, a 20. sz: Albánia, s a párizskörnyéki békerendszer áll-ai: Finno., Észto., Letto., Litvánia, Lengyelo., Csehszl., Au., Mo., Jugoszl., Irak; a II. vh. után a Libanon, Jordánia, Kuvait, ill. Ciprus. A →máltai paktum után, a bolsevik pártállamok átalakításától Fehéroroszo., Cseho., Szlovákia, Ukrajna, Szlovénia, Horváto., Bosznia-Hecegovina, Macedonia. ~nak szánt, a 2007: ENSZ gyámság alatt (névlegesen még Szerbiához tartozó) Koszovó (Rigómező). A 21. sz-i ~ok főként nem a katonai-pol-i hanem a gazd-i befolyás, a érdekcsoportok piaci egyeduralomra törekvésének színterei. 88

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.