🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ü > ünnepek megszentelése
következő 🡲

ünnepek megszentelése: a →vallásosság cselekedete. – A hatályos szabályok szerint →vasárnap és →parancsolt ünnepeken a hívők kötelesek szentmisén részt venni; tartózkodni azoktól a munkáktól és ügyletektől, amelyek az Istennek járó lit. tisztelet megadását, az Úr napjának sajátos vidámságát v. a lélek és a test kellő pihenését akadályozzák. – A sztmisén való részvétel kötelezettségének eleget tesz, aki bárhol, kat. rítus szerint végzett misén jelen van, akár magán az ~ napján, akár az előző nap estéjén. – Ha pap hiányában v. más súlyos okból lehetetlenné válik az euch. ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy a hívők részt vegyenek a plébtp-ban v. más szt helyen a mpp. előírásai szerint tartott igeliturgián, ha van ilyen, v. töltsenek kellő időt imádsággal egyénileg, a családban v. alkalmasint több családból álló csoportban (1246–1248.k.).

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.