🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ü > ügygondnok
következő 🡲

ügygondnok: a polgári jogban olyan →ügyfél jogi képviselője, aki ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud az ügyben önállóan eljárni, feltéve, hogy nincs törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja. Kirendelheti bíróság v. jegyzői gyámhatóság. –

Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik az ~ra a per vitelére meghatalmazott jogállását szabályozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az a bíróság külön felhatalmazása nélkül a peres pénzt vagy dolgot nem veheti át, továbbá egyezséget csak akkor köthet, s a vitás jogot csak akkor ismerheti el, illetőleg arról csak akkor mondhat le, ha ezáltal az általa képviselt felet nyilvánvaló károsodástól óvja meg. V. G.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.